Open data Kadaster op een rij

Het Kadaster biedt gegevens uit verschillende registraties aan als open data. Om welke gegevens het gaat, staat op deze pagina op een rij. De datasets zijn voor een deel beschikbaar via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK).

BRT

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. De bestanden zijn open beschikbaar als download en als webservice.

Meer informatie over BRT

Naar dataset BRT op Pdok.nl

BRK

Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Kadaster (BRK). De Digitale kadastrale kaart en de daaruit afgeleide Bestuurlijke grenzen zijn onderdeel van de BRK en beschikbaar als open data.

Digitale kadastrale kaart

De digitale kadastrale kaart toont de ligging van kadastrale percelen ten opzichte van de omgeving. Op een kadastrale kaart ziet u waar de grenzen van een perceel ongeveer liggen. U kunt er geen precieze maten uit afleiden. De kadastrale kaar is onderdeel van de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Bestuurlijke grenzen

De rijks-, gemeente- en provinciegrenzen zijn gebaseerd op de perceelsgrenzen in de BRK.

Naar dataset BRK op Pdok.nl

BAG

Gemeenten zijn bronhouder van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG.

Meer informatie over BAG

Naar dataset BAG op Pdok.nl

BGT

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) leidt tot een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd.

Naar dataset data BGT op Nationaalgeoregister.nl

Ruimtelijke plannen

De toegangspoort voor ruimtelijke plannen in Nederland is Ruimtelijkeplannen.nl. Via deze landelijke voorziening zijn alle nieuwe ruimtelijke plannen van de overheid voor iedereen digitaal beschikbaar. Via Ruimtelijkeplannen.nl zijn de volgende webservices beschikbaar: Web Map Service (WMS) en Web Feature Service (WFS).

Naar Ruimtelijkeplannen.nl

Naar dataset Ruimtelijke plannen op Nationaalgeoregister.nl

Publiekrechtelijke beperkingen

Het Kadaster registreert op grond van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) , namelijk de besluiten Wet Bodembescherming. Een deel van deze publiekrechtelijke beperkingen zijn beschikbaar op de website van Nationaal Georegister. Diverse overheidsinstanties zijn bronhouder van deze gegevens.

Meer informatie over Wkpb

Naar dataset Publiekrechtelijke beperkingen op Nationaalgeoregister.nl

RD-info

De co√∂rdinaten van RD-punten kunt u vinden via de pagina RDinfo en als geodataset via PDOK op de website van Nationaal Georegister.

Meer informatie over RD-info

Naar dataset RD-info beperkingen op Nationaalgeoregister.nl

Handige link

Informatie over de woningmarkt

Wat is de prijsontwikkeling van koopwoningen? Of zoekt u andere informatie over de woningmarkt?  U vindt alle cijfers in het Kadaster vastgoeddashboard.      

 

Naar Vastgoeddashboard