Producten

Percelen & grenzen


De grenzen van alle percelen in Nederland zijn door het Kadaster vastgelegd. Wilt u weten waar de grens loopt? Of wilt u een nieuwe grens vastleggen? Dan kunnen wij u helpen.

Naar producten percelen en grenzen

Graafwerk


Producten behorend bij de graafsector (KLIC) en producten voor het registreren van een Netwerk.
Naar producten voor grondroerders

Gebouwen


Het Kadaster registreert gegevens over vastgoed in Nederland. Hierdoor beschikken we over veel informatie over gebouwen.
Naar producten gebouwen

Registraties


We beheren de registraties van onze eigen gegevens maar ook registraties van andere organisaties: Landelijke voorzieningen. U kunt gegevens laten inschrijven, maar ook opvragen.

Naar producten registraties en landelijke voorzieningen

Kaarten


Het Kadaster houdt de topografische basisbestanden van Nederland bij en zorgt voor distributie. Veel kaartmateriaal is op te vragen als open data.

Naar kaartproducten

Scheepvaart


Bent u eigenaar van een boot of schip? U kunt uw schip laten inschrijven (teboekstellen) in de openbare registers van het Kadaster. Bij het afsluiten van een hypotheek op uw schip is registratie verplicht.

Naar producten schepen