Omgevingswet

Landelijke Voorziening digitaal stelsel Omgevingswet

Goede digitale informatievoorziening is belangrijk voor een optimale uitvoering van de Omgevingswet. Gegevens over de leefomgeving worden beschikbaar gesteld voor burgers, bedrijven en overheid.

Alle digitale informatie is straks beschikbaar via de Landelijke Voorziening van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Softwareleveranciers en bevoegd gezag gaan aansluiten op de DSO-LV. Daarnaast biedt de DSO-LV ook één plek waar alle relevante informatie te vinden is: het Omgevingsloket. Via dit loket kan iedereen snel zien wat wel en wat niet mag volgens de Omgevingswet.

Kadaster ontwikkelpartner en tactisch beheerder

De overheid heeft het Kadaster gevraagd om als ontwikkelpartner van de Landelijke Voorziening DSO een aantal onderdelen voor zijn rekening te nemen. Dit omdat we jarenlange ervaring hebben met het beheren van registraties en het daaruit verstrekken van gegevens, onder meer voor de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast zijn we aangewezen als tactisch beheerder voor de Landelijke Voorziening DSO en het Informatiepunt.  

Diensten die het digitaal stelsel ondersteunen

Als ontwikkelpartner werken we aan diensten die het digitaal stelsel ondersteunen, namelijk:

  • een voorziening voor het slim ontsluiten van omgevingsdocumenten (OZON)
  • een gegevenscatalogus met eenduidige omschrijvingen van begrippen uit de Omgevingswet
  • een viewer Regel en Kaart waarmee eindgebruikers regels, normen en gerelateerde informatieproducten met de werkingsgebieden op de kaart kunnen bekijken.
  • het procesmatig borgen van (nieuwe) standaarden
  • een community van ontwikkelaars en softwareleveranciers (open stelsel voor derden)
  • vanuit het Informatiehuis Ruimte een service leveren (de zogenaamde “overbruggingsfunctie”) die voor een bepaalde locatie de rechtsgeldige ‘oude’ ruimtelijke plannen én de nieuwe omgevingsplannen (uit het digitaal stelsel Omgevingswet) toont.

Voor het beschikbaar stellen van services uit de nieuw ontwikkelde voorzieningen voor de DSO-LV maakt het Kadaster zo veel mogelijk gebruik van al bestaande infrastructuur.

Onderzoeken voor digitalisering bebouwde omgeving

We voeren diverse onderzoeken uit voor de digitalisering van de bebouwde omgeving. De inzet is om data uit geo-basisregistraties en beschikbare BIM-bestanden in samenhang te ontsluiten voor gebruik in Omgevingswetprocessen.

Informatiepunt Omgevingswet

Via het Informatiepunt Omgevingswet kunnen medewerkers van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties vragen stellen over de invoering en uitvoering van de Omgevingswet. Denk aan vragen over juridische en praktische toepassingen van de Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en de digitale voorzieningen.

Het Informatiepunt Omgevingswet is een samenwerking tussen een aantal helpdesks, waaronder die van het Kadaster. Het Informatiepunt is te benaderen via de website Aan de slag met de Omgevingswet.

Vragen

Hebt u vragen over onze projecten rond de Omgevingswet? Neem dan contact met ons op via het contactformulier Omgevingswet.