Voor wie is eHerkenning verplicht vanaf 1 april 2020?

Medewerkers die publiekrechtelijke beperkingen registreren in het nieuwe systeem Basisregistratie Kadaster-publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB), zijn verplicht om per 1 april 2020 met eHerkenning in te loggen in Mijn Kadaster.

Vanaf 1 april 2020 gaan Gemeenten, Waterschappen, Provincies en Ministeries begeleid door het Kadaster stapsgewijs over van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) naar het nieuwe systeem BRK-PB om publiekrechtelijke beperkingen te registreren. Vanaf het moment dat uw organisatie op het nieuwe BRK-PB systeem overgaat, bent u verplicht om met eHerkenning in te loggen op Mijn Kadaster. Het Kadaster informeert u daar persoonlijk over op dat moment.

Voorlopig bestaande login voor Mijn Kadaster gebruiken

Bent u niet betrokken bij het registreren van publiekrechtelijke beperkingen? Dan geldt de verplichting met de datum van 1 april 2020 niet voor u. eHerkenning wordt voor u pas verplicht vanaf het moment dat de Wet Digitale Overheid in gaat.

Moeite met inloggen?

Bent u uw inlogcode of wachtwoord vergeten van uw Mijn Kadaster account? Wij verwijzen u graag naar onze pagina met vragen en antwoorden over het gebruik van Mijn Kadaster.

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Bij vragen helpen wij u graag. U kunt altijd online contact opnemen met onze klantenservice, of bellen tijdens kantooruren naar: 088 – 183 22 00.


Digitale informatiebijeenkomsten, digitaal vragenuur en webinars over BAG 2.0 Extract en BAG API

Hebt u als afnemer behoefte aan meer informatie over het BAG 2.0 Extract of de vernieuwde BAG API? Wij bieden u 3 manieren om meer informatie in te winnen over deze onderwerpen.

1. Digitale informatiebijeenkomsten (verplaatst)

Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben wij de informatiebijeenkomsten van 8 april naar 22 april verplaatst. De bijeenkomsten bieden wij digitaal aan. 

Inhoud digitale bijeenkomsten

  • De bijeenkomst van 10.00 tot 12.00 uur staat in het teken van het BAG 2.0 Extract
  • De bijeenkomst van 13.00 tot 15.00 uur gaat over de nieuwe BAG API

Aanmelden

Meld u nu aan voor de bijeenkomst(en) via het aanmeldformulier. Na aanmelding ontvangt u meer informatie over het programma en de locatie.

2. Digitaal vragenuur BAG 2.0 Extract en BAG API op 8 april

Hebt u vragen die u voor de informatiebijeenkomsten op 22 april al beantwoord wil hebben? Dan kunt u uw vragen stellen tijdens een digitaal vragenuur BAG 2.0 Extract en BAG API op 8 april. Wij zullen u zo snel mogelijk via een nieuwsbericht op onze website informeren over het tijdstip en de werkwijze van het vragenuur.

3. Webinars 12 en 19 mei

Op 12 en 19 mei organiseren wij webinars over het BAG 2.0 Extract en de BAG API. Meer informatie over de invulling van deze webinars volgt.

Geef uw suggesties aan ons door

Hebt u suggesties voor de inhoud van de informatiebijeenkomsten of de webinars? Of hebt u vragen die u tijdens een bijeenkomst of webinar beantwoord wil hebben? Vul dan onze poll over informatiebehoefte in. Wij gebruiken uw inbreng graag om de inhoud van onze bijeenkomsten en webinars te bepalen.


Informatiepolygoon functionaliteit nu te testen

De Informatiepolygoon functionaliteit is beschikbaar. U kunt de Informatiepolygoon opgeven en testen in de KLIC netbeheerder testdienst (NTD) in Mijn Kadaster.

We raden u als centrale en decentrale netbeheerders aan om de werking van deze nieuwe Informatiepolygoon functionaliteit goed te testen in de NTD. Eventueel met hulp van uw serviceprovider.

U kunt testen hoe de nieuwe werking is en welke impact deze functionaliteit heeft op uw KLIC-systemen.

Meer informatie

 


Testen KvK-nummer nu mogelijk in de KLIC netbeheerder testdienst (NTD)

Vanaf nu kunt u het KvK-nummer opgeven en testen in de KLIC netbeheerder testdienst (NTD) in Mijn Kadaster. U kunt als netbeheerder of serviceprovider deze testen uitvoeren.

De aanpassingen zijn eerst in de NTD beschikbaar gesteld ter voorbereiding op de implementatie naar productie. U kunt deze test combineren met het testen van de Beheerdersinformatie Levering v2.2

Meer informatie

Geplande werkzaamheden voor KLIC vindt u op Github.

 


Nieuwe versie Beheerdersinformatie Levering (BIL) beschikbaar

U kunt de nieuwe versie van de BIL testen in de Netbeheerder Testdienst (NTD)

Versie 2.2 van de Beheerdersinformatie Levering (BIL) is beschikbaar. U kunt deze nieuwe versie testen in de Netbeheerder Testdienst (NTD).

Controleer of u de nieuwe versie kunt ophalen en gebruiken in uw systeem, neem hiervoor zo nodig contact op met uw serviceprovider/softwareleverancier. 

Vanaf 1 maart wijzigt de inhoud van de BIL. PNG-bestanden (rasterbestanden voor ligging, maatvoering, annotatie en eigen Topo) worden vanaf dan niet meer in de BIL opgenomen. 

Meer informatie

Geplande werkzaamheden voor KLIC vindt u op de GitHub.


Deadline ENSIA bronhouder-zelfcontroles naar 1 juni verschoven

Bronhouders mogen hun zelfcontrole op basis van het ENSIA verantwoordingsproces indienen voor 1 juni. Dit in verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus. De deadline was 1 mei.

Meer informatie

Lees meer informatie op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hebt u nog vragen?

U kunt uw vragen over de BAG stellen aan onze klantenservice. Bel op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 naar 088-183 34 00 of vul ons contactformulier in.


Nu ook luchtfoto's in Topotijdreis

Op de website topotijdreis.nl kunt u naast de nieuwste topografische kaart van 2019, nu ook luchtfoto’s bekijken. In een paar klikken ziet u hoe uw straat of buurt er vanboven uitziet.

Nieuw toegevoegd aan topotijdreis.nl zijn luchtfoto’s vanaf 2006 tot nu. U kunt nu wisselen tussen de weergave van topografie en luchtfoto's. De tijdbalk wordt automatisch aangepast naar de jaren waarvoor luchtfoto’s beschikbaar zijn.

Reis door de tijd

Op Topotijdreis ziet u op onze kaarten hoe een bepaald stukje Nederland er 50, 100 of zelfs 200 jaar geleden uitzag. U kiest een locatie en met behulp van de tijdbalk ziet u topografische kaarten van de verschillende jaren tot aan 2019. 

Meer dan 200 jaar topografie

Het Kadaster heeft jarenlange ervaring met het verzamelen van geo-informatie. We houden al vanaf 1815 onafgebroken bij hoe Nederland verandert door wegen, water, bebouwing en landbouwgrond in kaart te brengen. Hierdoor hebben we meer dan 200 jaar topografische kaarten van topniveau.

Bekijk deze prachtige kaarten en maak een reis door de tijd op topotijdreis.nl.

 


Inloggen met eHerkenning op Mijn Kadaster

Vanaf vandaag bieden wij u naast de reguliere inlogmogelijkheid op Mijn Kadaster, ook eHerkenning aan als inlog voor Mijn Kadaster. Vooruitlopend op de invoering van de Wet Digitale Overheid (WDO) bieden wij deze extra inlogmogelijkheid aan. Alleen voor Wkpb gebruikers (BRK-PB gebruikers) geldt er een verplichting om vanaf 1 april 2020 in te loggen met eHerkenning. Zij kunnen na 1 april 2020 niet meer inloggen met een Mijn Kadaster account.

Wat gaat er voor u veranderen?

De inlogpagina van Mijn Kadaster heeft een nieuw design met twee inlogmogelijkheden:

  • met een Mijn Kadaster account
  • met eHerkenning.

U kunt ervoor kiezen om alvast eHerkenning voor Mijn Kadaster te gebruiken, als u één persoonlijk Mijn Kadaster account heeft, dat niet gedeeld wordt met andere gebruikers. Vooruitlopend op de WDO raden wij onze gebruikers alvast aan voor persoonlijke Mijn Kadaster accounts te zorgen en inloggegevens niet te delen.

Voor specifieke inlogsituaties en vragen verwijzen wij u naar onze pagina met veel gestelde vragen over eHerkenning op Mijn Kadaster.

Meer over eHerkenning

Voor ondernemers wordt eHerkenning dé digitale sleutel om zaken te doen met de overheid. Hiermee kunt u op één manier veilig inloggen bij meer dan 400 overheidsorganisaties. Om bij Mijn Kadaster in te loggen, hebt u minimaal veiligheidsniveau EH3 nodig. Algemene informatie over eHerkenning vindt u op: eherkenning.nl.

Hebt u nog vragen?

Bij vragen helpen wij u graag. U kunt altijd online contact opnemen met onze klantenservice, of bellen tijdens kantooruren naar: 088 – 183 22 00.


Coronavirus: dienstverlening Kadaster gewoon beschikbaar

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft ook het Kadaster de nodige maatregelen getroffen, waarbij wij de richtlijnen van het RIVM opvolgen. Wij begrijpen dat dit voor u vragen kan opleveren over onze dienstverlening en onze bereikbaarheid. Hieronder vindt u de belangrijkste zaken op een rij.

Dienstverlening 

Het Kadaster volgt de richtlijnen zoals door het RIVM afgegeven, dit betekent dat Kadastermedewerkers maximaal thuiswerken. Onze dienstverlening gaat door, u merkt hier dus niets van. 

Wij blijven onze werkzaamheden uitvoeren en zijn digitaal en telefonisch bereikbaar. Dit betekent concreet dat het inschrijven van akten en onze landmeetkundige werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zoals u van ons gewend bent. Ook is ons Klantcontactcenter bereikbaar tijdens kantooruren van 09.00 tot 17.00 uur via 088-183 2200.  

Omdat er nu massaal wordt thuisgewerkt, is het erg druk bij de netwerkproviders. Het kan daarom zijn dat u te maken krijgt met iets langere wachttijden dan u van ons gewend bent. Wij doen er alles aan u zo snel mogelijke te woord te staan. 

Aanleveren van stukken

Al onze kantoren blijven echter wel open, maar er is sprake van een minimale bezetting. Het aanleveren van analoge stukken blijft op deze manier gewaarborgd en deze kunnen direct verwerkt worden.

Vanwege de drukte op onze netwerkverbindingen heeft het Kadaster ook extra maatregelen genomen als het gaat om technische- en veiligheidsaspecten. Wij zijn hier zeer alert op. 

Afspraak verplaatsen of verzetten

Heeft u binnenkort een afspraak met het Kadaster? Dan nemen wij contact met u op. In overleg bepalen we samen hoe en wanneer de afspraak plaats zal vinden (bijvoorbeeld via telefoon, Skype of Microsoft Teams). Wij passen ons daarin zoveel mogelijk aan, aan uw wensen.   

Afspraken met landmeters

Voor het werk van onze landmeters geldt dat dit tot op heden volledig doorgaat. Uiteraard nemen zij daarbij de richtlijnen, zoals door het RIVM afgegeven, volledig in acht en blijven op gepaste afstand van anderhalve meter. Tevens komen landmeters niet meer bij u binnen.

Mocht u zich toch niet prettig voelen bij de komst van onze landmeter, geeft u dit dan zo spoedig mogelijk, maar minimaal 48 uur van tevoren, aan ons door via ons Klantcontactcenter 088-183 2200. Dan verzetten wij de afspraak voor u. 

Tot slot

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op en aanvullende maatregelen zijn dan ook niet uitgesloten. Mocht er iets veranderen in onze dienstverlening of onze bereikbaarheid dan informeren we u daar zo snel mogelijk over via onze communicatiekanalen.  

Voor overige vragen kunt u terecht bij het Klantcontactcenter  of uw relatiemanager van het Kadaster. 

Wij wensen u en uw omgeving sterkte in deze uitzonderlijke situatie.  


Ministerie van EZK vraagt graafsector om extra zorgvuldigheid in verband met COVID-19

Wees extra zorgvuldig bij het graven om graafschades te voorkomen. Dat is de oproep van het Kadaster en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan alle bedrijven en organisaties die graafwerkzaamheden uitvoeren.

Belang van netwerken

De maatregelen tegen het COVID-19 virus zorgen ervoor dat de telecommunicatie infrastructuur nog belangrijker is geworden. Veel mensen werken thuis, waardoor telecomverbindingen zwaarder belast worden. Graafschade heeft dus meer impact dan normaal, waardoor het belangrijk is om eventuele schades zoveel mogelijk te voorkomen.


Download hieronder de brief van het Ministerie van EZK met daarin de oproep tot zorgvuldigheid en de aandachtsgebieden.


Koopwoningen 6,6% duurder in februari

Bestaande koopwoningen waren in februari 6,6% duurder dan in februari 2019. De prijsstijging is wat hoger dan in de voorgaande maand.
20 maart 2020

Bestaande koopwoningen waren in februari 6,6% duurder dan in februari 2019. De prijsstijging is wat hoger dan in de voorgaande maand. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Stijgende trend prijzen koopwoningen

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In februari 2020 bereikte de index het hoogste niveau ooit.

Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in februari 44,5% hoger.

Meer cijfers in Vastgoed Dashboard

Iedere maand publiceren wij cijfers over onder andere woningverkopen in ons Vastgoed Dashboard. In dit dashboard vindt u grafieken en tabellen voor heel Nederland en per provincie.

Naar Vastgoed Dashboard


Releasebericht LV WOZ 12 maart 2020

Implementeren Digikoppelingstandaard Massale bevraging en GDS2, nieuwe status RapportageApp.

Implementeren Digikoppelingstandaard Massale bevraging en GDS2

Na het stellen van een Massale bevraging worden de aangemaakte informatiebestanden klaargezet op onze downloadservice, GDS2. U als gebruiker ontvangt van ons het XML-bericht </a:BestandenlijstOpvragenResultaat> met daarin de downloadlink naar uw bestand op GDS2. Wij bleken in dit bericht niet te voldoen aan de Digikoppelingstandaard.

In de Koppelvlakstandaard Grote Berichten voor Digikoppeling  staat in hoofdstuk 3.2 Metadata XML Schema Definitie op pagina 10 beschreven dat er een koppelstreep moet staan in datareferences, nu data-references. Voorheen ontbrak deze koppelstreep in onze berichten.

Voortaan zien deze regels er als volgt uit:  

<e:digikoppeling-external-data-references profile="digikoppeling-gb-1.0">

En

</e:digikoppeling-external-data-references>

Nieuwe status RapportageApp

Wanneer u een rapportage aanvraagt in de RapportageApp dan kunt u in het menu ‘Raadplegen’ de status van uw aanvraag inzien. Wij hebben nu de status ‘Bezig’ toegevoegd. Dit toont een extra stap in het proces waarbij voorheen de status van de rapportage op ‘Ingepland’ bleef staan totdat werd aangegeven dat de rapportage ‘Klaar’ was. Is de status van uw Rapportage nu ‘Bezig’ dan betekent dit dat wij bezig zijn met de verwerking van uw aanvraag. 


Releasebericht LV WOZ 29 januari 2020

Nieuwe verwerkingssoorten, nieuwe CPA Digikoppelingen, nieuwe validatie mutatie & diverse bug fixes

Nieuwe verwerkingssoorten

In het verleden was het niet mogelijk om relaties te verwijderen of te vervangen in de Formele Historie: mutatiesoort F in combinatie met verwerkingssoort V of R.

Externe Test Omgeving (ETO)

De software leveranciers hebben met deze verwerkingssoorten kunnen testen op de ETO afgelopen maand. Nu voeren we deze wijziging door in de productie-omgeving zodat de gemeenten hier nog deze beschikkingsronde gebruik van kunnen maken.

Nieuwe validatie: 11-proef op BSN en RSIN

Wij komen het tegen dat gemeenten BSNs en RSINs insturen die niet correct zijn. Met deze validatie controleren wij of de ingestuurde gegevens voldoen aan de 11-proef. Deze controle voeren we alleen uit op nieuwe subjecten. Oude, te wijzigen subjecten hoeven niet aan deze validatie de voldoen zodat voor deze subjecten nog wel gemuteerd kan worden.

Foutmeldingen

Foutcode: LVWZ109

Omschrijving: Op te voeren natuurlijk persoon (NPS) heeft BSN dat niet voldoet aan de 11-proef

Details: [BSN]

 

Foutcode: LVWZ119

Omschrijving: Op te voeren niet-natuurlijk persoon (NNP) heeft een RSIN dat niet voldoet aan de 11-proef

Details: [NNP_ID]

Nieuwe CPA Digikoppelingen

Voor de LV WOZ zijn er nieuwe Digikoppelingen aangemaakt in de CPA creatievoorziening. We hebben de Digikoppelingen vernieuwd omdat we overgaan naar een nieuw platform waarmee wij in de toekomst meerdere koppelvlakken kunnen ondersteunen.

Massale Bevraging

Voor Massale Bevraging is zowel op productie als ETO een nieuwe Digikoppeling beschikbaar. Op de ETO kan alleen nog maar gebruik gemaakt worden van de nieuwe digikoppeling. Op de productie-omgeving geven we onze afnemers extra tijd om over te stappen, voorlopig blijven wij de oude digikoppeling ondersteunen. Het voordeel van de nieuwe Digikoppeling is dat er slechts 1 CPA aangemaakt hoeft te worden voor zowel de uitgaande als de inkomende ebMS berichten. Wij verzoeken iedereen die nog gebruik maakt van oude Massale Bevraging CPAs deze zo spoedig mogelijk te vervangen en nieuwe klanten om aan te sluiten met de nieuwe digikoppeling. 

Mutatieverwerking bronhouders

Voor de mutatieberichten is ook een nieuwe Digikoppeling beschikbaar. Voorlopig is deze is alleen beschikbaar voor leveranciers op de ETO. Na de beschikkingsronde van 2020 gaan we deze uitbreiden naar de productieomgeving.

Bugfixes Bevragen

Meegetaxeerde Oppervlakte werd ten onrechte geleverd

De grondoppervlakte werd ten onrechte geleverd in het veld meegetaxeerde oppervlakte bij WOZ-objecten. Dit is hersteld en de juiste oppervlakten worden weer in de juiste tags geleverd.

Gerelateerde, historieFormeelRelatie en bronDocument werd ten onrechte geleverd

In de Formele Historie laten we zoals voorgeschreven in de XSD de gerelateerde, historieFormeelRelatie en bronDocument weg. Voor de Materiele Historie laten we de gerelateerde en de historieFormeelRelatie weg. Dit omdat deze elementen geen Formele cq Materiele Historie hebben. Dit werd eerst meegeleverd en is nu hersteld.


Eerste ervaringen met de Terugmelding API

De Terugmelding API is al door enkele partijen in gebruik genomen. Met deze Terugmelding API kunt u mogelijke fouten die u vindt direct melden aan de bronhouders van de BAG, de BRT en de BGT. De eerste gebruikers delen hun ervaringen.

Eenvoudiger melden

OpenStreetMap is de eerste partij die succesvol terugmeldingen instuurt via de API. 
“Toen het Kadaster aankondigde dat de Terugmelding API beschikbaar was, wist ik wat ik daarmee wilde realiseren,” vertelt Sander die als vrijwilliger bijdraagt aan OpenStreetMap en de JOSM software om OpenStreetMap te bewerken. 

“Eind 2015 zijn we begonnen om de gegevens in OpenStreetMap te actualiseren met behulp van de BAG. Hierbij viel het ons op dat de BAG de nodige issues kent. Denk hierbij aan slordig geplaatste panden die gedeeltelijk over andere panden heen zijn geplaatst. Maar ook panden die al lang in gebruik zijn, maar in BAG nooit verder gekomen zijn dan ‘Vergunning verleend’.

Werkwijze is nu efficiënter

Terugmelden was lastig omdat we vanuit onze applicatie de locatie in de BAG Viewer moesten opzoeken voordat we een melding konden doen.” Sander ontwikkelde daarom een plugin, waarmee direct vanuit de JOSM software een terugmelding gedaan kan worden. “Hiermee hebben we onze werkwijze een stuk efficiënter kunnen maken.”

Beter inwinnen

Ook voor het inwinnen van gegevens is de terugmelding API van waarde. “GeoBORG gebruikt de API om de BGT terugmeldingen rechtstreeks en op de juiste locatie in de GeoBORG-viewer te plaatsen. Deze meldingen worden daarmee automatisch een onderdeel van de GeoBORG Workflow en sneller afgehandeld,” aldus Heddo van GeoBORG. “De Landmeters gaan op pad met een tablet waarmee ze online verbinding leggen met de GeoBORG Workflow. Hiermee hebben ze direct inzicht in de terugmeldingen en altijd de laatste status paraat.” 

Excel lijsten zijn verleden tijd

“Groot voordeel van de API is dat we niet meer communiceren per e-mail, per telefoon en andere vormen van informatie en bestandsuitwisselingen. De Excel lijsten zijn verleden tijd!”

 


Workshop energietransitie: hoe data inzicht geven bij wijkaanpak

Op 15 juni verzorgt het Kadaster samen met de gemeente Den Helder een workshop op het Duurzaamheidscongres van Binnenlands Bestuur. Aanmelden kan nog!
versie 16 maart (event op 15 juni)

Wijkaanpak warmtetransitie in beeld

In 2021 moet elke gemeente haar Transitievisie Warmte klaar hebben. Daarin staan de alternatieven voor aardgas met een wijk-voor-wijkplanning. Om houvast te bieden bij het maken ervan, ontwikkelde het Kadaster samen met zeven gemeenten een overzichtelijke infographic. Met per wijk alle relevante data: van onderhoudsplanning tot warmteopties, van ondergrondse leidingen tot typen woningen. 

Inzichten voor transitievisie

In de workshop op het congres licht Bart Wijnands, adviseur energie neutraal van de gemeente Den Helder, toe hoe je vanuit die infographic tot inzichten komt voor je transitievisie. Martin Tillema van het Kadaster laat aanvullend met voorbeelden zien hoe data inzicht geven en welke uitdagingen er nog zijn. 

Aanmelden voor congres en workshop

De organisatie van het Duurzaamheidscongres 2020 is in handen van Binnenlands Bestuur. Het congresthema is dit jaar: ‘Vaart maken met de energietransitie’. Op de website van het congres leest u het dagprogramma en kunt u zich aanmelden. U kunt kiezen uit verschillende workshops; deze laten de best practices zien op het gebied van energietransitie. 

Meer weten over Kadaster en energietransitie?

Bent u op zoek naar advies en ondersteuning voor de aanpak van de energietransitie? Onze data op maat, analyses en kennis kunnen houvast bieden bij het maken van beleid, de uitvoering daarvan en de monitoring en evaluatie hiervan. Dit kunt u gebruiken bij oplossingen voor de verduurzaming van wijken en gebouwen of het creëren van ruimte voor energievoorziening. Lees er meer over op onze webpagina Energietransitie.
 


Aanmelden bijeenkomsten BAG op 8 april

Hebt u als afnemer vragen over de overstap naar de nieuwe BAG producten? Of bent u op zoek naar meer informatie? Op woensdag 8 april zijn er in Apeldoorn 2 bijeenkomsten.

Inhoud bijeenkomsten

  • De bijeenkomst van 10.00 tot 12.00 uur staat in het teken van het BAG 2.0 Extract
  • De bijeenkomst van 13.00 tot 15.00 uur gaat over de nieuwe BAG API

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Na aanmelding ontvangt u meer informatie over het programma en de locatie. Alle informatie over de nieuwe producten leest u op de pagina Producten 2.0.


Overgang naar BAG 2.0 Extract

Proefbestanden, documentatie en informatiebijeenkomsten kunnen u helpen met de voorbereiding.

Naast het proefbestand gemeentecollectie is in december het proefbestand heel Nederland opgeleverd. Deze proefbestanden en de beschikbare documentatie kunnen u helpen met de voorbereiding van de overgang naar het BAG 2.0 Extract. U vindt de proefbestanden en de documentatie op de pagina BAG Extract 2018


Release 202003-01 kwaliteitsdashboard BGT

Release 202003-01 van het BGT kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.

Op 1 maart 2020 is release 202003-01 van het BGT Kwaliteitsdashboard van kracht. Voor informatie over de inhoud verwijzen wij u naar de pagina releasenotes.

Vragen? 

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie of over het Kwaliteitsdashboard kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT.


Nieuwe versie Kadaster KLIC-viewer 5.3.1

Vanaf maandag 2 maart 2020 is de nieuwe versie 5.3.1 van de Kadaster KLIC-viewer beschikbaar.

Deze versie van de Kadaster KLIC-viewer is nu ook door de netbeheerder te gebruiken. De netbeheerder kan een uitgepakte 'Beheerdersinformatiebericht' bekijken.

Wat is gewijzigd

Een overzicht van alle aanpassingen in vergelijking met versie 5.2.0 is beschikbaar op GitHub.

Meer informatie

Meer informatie over de Kadaster KLIC-viewer kunt u lezen u op de pagina KLIC viewer


Verzoek tot verbetering (VTV) opschoningsproject

Het Kadaster heeft een opschoningsactie opgezet om oude VTV’s af te handelen. Zoals bekend is het Kadaster in oktober 2018 overgegaan op een nieuw registratiesysteem (KOERS), wat veel capaciteit heeft gevergd. Mede hierdoor zijn tot mei 2019 VTV’s verstuurd waarvoor helaas geen opvolgingsproces in gang is gezet. Wij hebben u bijvoorbeeld niet de gebruikelijke rapellen gestuurd.

Verbeteringen kosteloos inschrijven van 9 t/m 24 maart 2020

U ontvangt mogelijk een brief van ons met een overzicht van de VTV’s tot mei 2019 van uw kantoor die nog openstaan. Wij bieden u de mogelijkheid om van 9 tot en met 24 maart 14.59 uur alle verbeteringen kosteloos in te schrijven. 

Landmeetkundige zaken vallen niet onder dit opschoningsproject

VTV’s voor landmeetkundige zaken staan niet op deze lijst en vallen niet onder deze opschoningsactie. Deze VTV’s volgen het reguliere proces. 

Vragen?

Voor eventuele vragen over deze opschoningsactie kunt u telefonisch contact opnemen met het Meldpunt Notariaat (telefoon 088 – 183 3500).