Update: Storing KLIC API opgelost

Bij bevragingen op de Kadaster API HTTP 502 en HTTP 503 kreeg u mogelijk een foutmelding. Deze storing is nu opgelost.

Ervaart u nog problemen? Meld dit dan telefonisch aan onze afdeling Klantenservice via 0800 0080, optie 2.


Verwijderen van aangeboden depot tekeningen

De 2-jaarstermijn voor een aanzienlijk aantal depot tekeningen is verstreken.

De 2-jaarstermijn voor een aanzienlijk aantal depot tekeningen is verstreken. Daarom start het Kadaster binnenkort met het verwijderen van digitaal en analoog aangeboden tekeningen die bij een aanvraag vaststelling complexaanduiding horen.

Bericht voor verwijdering

Hebt u langer dan 2 jaar een ongebruikte depottekening staan, dan informeren wij u voordat we over gaan tot verwijdering van het depotstuk. U kunt zelf ook proactief een aanvraag intrekken via dit formulier.
Naast het verwijderen van aanvraag en tekening(en) wordt ook de voorgenomen (onder-/wijziging) splitsing in de Basisregistratie Kadaster teruggedraaid. Hiermee worden de gereserveerde appartementsaanduiding(en) weer vrijgegeven.

2-jaars bewaartermijn van tekeningen

Een in depot genomen bijlage bij een splitsingstekening, kan tot 2 jaar na in depot name aan een ter inschrijving aan te bieden akte gekoppeld worden. Na deze periode kan dat niet meer. Zie Kadasterregeling 1994, artikel 10 lid 67 en 8.


''2019 wordt crisisjaar voor koopstarters''

De starter op de woningmarkt zit klem. Woningprijzen raken buiten bereik, de rek is uit de betaalmogelijkheden, en er zijn steeds meer kopers met een groter budget. Vooral particulieren kopen woningen op voor verhuur.’ Dit stelt Paul de Vries vast na 4 kennissessies over de positie van starters op de woningmarkt. Het Kadaster organiseerde deze sessies in mei en juni.
3 te koop borden aan gevel schuin van onderaf tegen blauwe lucht en wolken

Liever eerst huren, dan pas kopen

“Koopstarters hebben natuurlijk altijd een probleem, dat gaat samen met ergens mee starten”, aldus De Vries. “Maar ook de Vereniging Eigen Huis beaamde tijdens de kennissessies dat de koopstarters nu echt klem zitten. Jonge mensen willen namelijk het liefst eerst huren, maar ze verdienen vaak te veel voor sociale huur. Als ze kiezen voor particuliere huur, moeten ze zoveel uitgeven dat ze niet meer kunnen sparen.” 

Direct huis kopen geen optie

Dan maar meteen proberen te kopen? Dus, koopstarter worden tegen wil en dank. ”Maar er zit geen rek meer in wat koopstarters kunnen betalen”, aldus De Vries: “De woningprijzen daalden wel tijdens de crisis, maar koopstarters kregen vaak geen vaste aanstellingen en daarmee geen hypotheek.

De huidige generatie koopstarters kan vaker een hypotheek krijgen, maar de prijzen stijgen zodanig dat ze de financieringslast niet kunnen dragen. Ook komen woningprijzen vaker boven de grens van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG); en zonder NHG krijg je dan weer moeilijker een hypotheek. Ik vrees dat 2019 een crisisjaar wordt voor koopstarters.”

Aantal particuliere verhuurders stijgt

Koopstarters worden verdrongen door woningkopers met meer budget. Dat stelde het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) tijdens de kennissessies woningmarkt. Vooral doorstromers kochten meer woningen, omdat de woningprijzen vlak na de crisis relatief laag waren en zij vertrouwen hadden dat ze konden gaan verhuizen. Ook hebben veel particulieren woningen gekocht om te verhuren, omdat de rente laag is en de huurprijzen stijgen.

Twee zorgen: oplopende huren en lastige regelgeving

Particuliere verhuurders voorzien vooral in het westen in de grote vraag van jonge mensen en expats naar tijdelijke huurwoningen. Maar de groei van deze sector geeft 2 zorgen: oplopende huren en lastige regelgeving.

“Vooral in het westen vragen particuliere verhuurders flinke huurprijzen. Kunnen jonge mensen dan nog wel sparen? Wanneer de huur boven de zogenoemde liberaliseringsgrens van 720 euro uitkomt, kan de verhuurder vragen wat hij wil en kan de gemeente geen restrictie meer geven.”

De worsteling met de grip op de sector ziet De Vries ook in het noorden: “Bij wet is geregeld dat gemeenten en corporaties samen afstemmen met welk huuraanbod je het best de vraag bedient. Maar hoe stel je eisen aan particuliere verhuurders die elk 2 woningen hebben?“

Wat laten de Kadastercijfers zien?

De mate waarin koopstarters en particuliere verhuurders in dezelfde vijver vissen, verschilt per regio. In grote steden als Amsterdam willen beide groepen kleine appartementen. In het noorden is die overlap minder. De Vries: “Koopstarters kopen ook net iets groter en duurder dan particuliere verhuurders. Vastgoed Belang -Vereniging van Particuliere Beleggers in Vastgoed- stelde tijdens de kennissessies dat koopstarters instapklare woningen willen; particuliere verhuurders kopen meer de opknappers, waar bijvoorbeeld keuken en leidingen eerst helemaal vervangen moeten worden.”

Meer informatie

Wilt u meer weten over de dit onderwerp of hebt u andere vragen over de woningmarkt? Neem dan contact op met onze woningmarktexpert. Meer informatie en contactgegevens vindt u op de pagina Paul de Vries.


Verkeerde tijdstippen aanbieding en ondertekening van stukken in de BRK

Door een fout zijn vanaf maandag 9 september 2019, 15:00 uur, tot en met woensdag 11 september 13:25 uur, een groot aantal KIK stukken met een verkeerd tijdstip aanbieding en/of tijdstip ondertekening in de Basisregistratie Kadaster (BRK) terecht gekomen.

Verkeerde notatie

De tijdstippen worden weergegeven met een 12-uurs notatie in plaats van een 24-uurs notatie. (Bijvoorbeeld tijdstip 13:30 uur wordt weergegeven als 1:30 uur.) Deze verkeerde tijdstippen worden ook op onze informatieproducten vermeld.

Raadpleeg het stuk in de openbare registers

Wij raden u aan om voor het juiste tijdstip van inschrijving en ondertekening, het stuk in de openbare registers te raadplegen.

We werken er hard aan om de BRK te herstellen. Alvast bedankt voor uw begrip!


Nieuw zegelcertificaat vervangt beroepscertificaat van bewaarder

Vanaf 25 september 2019 gebruikt de bewaarder voor Web-ELAN een zegelcertificaat voor ondertekening van uitgaande berichten als BVO en BVI. Het zegelcertificaat wordt geleverd door Digidentity.

Wat moet u doen voor de overstap op zegelcertificaten?

  • Als het zegelcertificaat al bekend is in uw systeem dan hoeft u niets te doen.
  • Krijgt u de volgende melding: “Er zijn problemen opgetreden met de handtekening”. Dan moet u het root-certificaat van Digidentity nog downloaden en toevoegen aan uw systeem. Dit heeft geen invloed op het indienen van uw stukken. Download het root-certificaat en de handleiding voor het installeren

Einddatum geldigheid

Op 25 oktober vervalt de geldigheid van het huidige beroepscertificaat waarmee de uitgaande berichten, zoals de bewijzen van ontvangst en inschrijving (BVO en BVI), worden ondertekend.

In lijn met de Europese regelgeving voor digitale handtekeningen (eIDAS) en de uitkomsten van de consultatie van de software leveranciers gebruiken wij vanaf 25 september zegelcertificaten voor ondertekening.

Vragen en meer informatie

U kunt met vragen bij uw eventuele software leverancier terecht of bij ons via 088-183 35 00. Alle informatie over de zegelcertificaten vindt u op de pagina Web-ELAN.


Storing BAG mutatie producten en BAG Viewer

Afnemers hebben inmiddels een email met mogelijke oplossingen ontvangen

De storing doet zich voor bij specifieke mutaties van bronhouders die de overstap hebben gemaakt naar BAG 2.0. Om de producten op dezelfde wijze te kunnen blijven leveren, wordt de data omgezet naar BAG 1.0. Tijdens het omzetten van die data gaat het opbouwen van de begindatum fout. Afnemers kunnen daardoor problemen ervaren met de verwerking van de geleverde BAG 1.0 mutaties.

BAG Viewer

Door de storing is de standaard zoekfunctie van de BAG Viewer niet volledig bijgewerkt en loopt het verwerken van de geometrie achter. Voor het zoeken naar nieuwe adressen kunt u de optie ‘Uitgebreid zoeken’ gebruiken.

Mogelijke oplossingen

Afnemers hebben inmiddels een email met mogelijke oplossingen ontvangen. Hebt u deze mail niet ontvangen? Neem dan contact op met de klantenservice BAG. We verwachten het probleem in de eerste week van september verholpen te hebben.

Onze excuses voor het ongemak.

 


Release 3.46.0 - 12 maart 2019

Release 3.46.0 van de Landelijke Voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (LV BGT) is op 12 maart 2019 succesvol uitgerold.

U leest meer informatie over de inhoud van deze release op de pagina Releasenotes LV BGT.

Vragen? 

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT


Release 1.17.1 Kwaliteitsdashboard BGT

Release 1.17.1 van het BGT Kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.

Op 1 januari 2019 is release 1.17.1 van het BGT Kwaliteitsdashboard van kracht. Voor informatie over de inhoud verwijzen wij u naar de bijgevoegde releasenotes.

Vragen?

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie of over het Kwaliteitsdashboard kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT


Wkpb-werksessies voor gemeenten

In 2020 komt voor het beheren van publiekrechtelijke beperkingen een centrale webapplicatie. Wij nodigen alle gemeenten uit voor een werksessie om zich voor te bereiden op deze verandering.

De Wkpb gaat in 2020 veranderen. Het huidige systeem waarbij gemeenten met een eigen applicatie hun beperkingen beheren, wordt vervangen. Er komt een centrale webapplicatie: de Basisregistratie Kadadaster Publiekrechtelijke Beperkingen (BRK PB).

Uitnodiging werksessies Wkpb

De veranderingen die dit met zich meebrengt betekent veel werk voor bronhouders en vooral voor gemeenten.

In speciale Wkpb-werksessies maken wij inzichtelijk wat de veranderingen in 2020 inhouden. Alle gemeenten zijn van harte uitgenodigd voor deze werksessies.

Inhoud werksessies

Tijdens de werksessies gaan we onder andere oefenen in het anonimiseren van brondocumenten en het overhevelen van de gemeentelijke registratie naar de BRK PB.

Om van elkaar te leren vertelt per sessie één gemeente hoe zij zich voorbereidt op de gewijzigde wet. Ook zal deze gemeente tips geven aan andere gemeenten die nog niet zo ver zijn.

Direct aanmelden

Hieronder ziet u een overzicht van de werksessies. Wilt u deelnemen? Meldt u zich dan aan met het aanmeldformulier.

Aanmelden

Overzicht Wkpb-werksessies

Do 12 september
Veldhoven - Noord-Brabant Zuidoost

Di 17 september
Gouda - Zuid-Holland Noord

Do 19 september
Rotterdam (Kadaster) - Zuid-Holland Zuid

Di 8 oktober
Weesp - Noord-Holland Zuid en Flevoland

Do 10 oktober
locatie nog niet bekend

di 15 oktober
Drachten - Groningen en Friesland minus OWO-gemeenten

do 31 oktober
locatie nog niet bekend

ma 4 november
Utrecht - Utrecht

vr 8 november
Apeldoorn (Kadaster) - Veluwe en Achterhoek

do 14 november
locatie nog niet bekend

do 21 november
locatie nog niet bekend

di 26 november
locatie nog niet bekend

di 3 december
Ede - Rivierenland en regio Arnhem/Nijmegen

do 12 december
locatie nog niet bekend

 


Releasebericht LV WOZ 5 september 2019

Aanpassing berichtverwerking bronhouders

Op 8 mei hebben we aangekondigd “Verwerkt zonder historie” uit te schakelen op de Externe Testomgeving (ETO). Softwareleveranciers kregen de mogelijkheid om dit te testen. In de afgelopen klankboardgroep berichtenverkeer LV WOZ, is gezamenlijk besloten dit in augustus ook op de productie omgeving uit te schakelen. 

Sinds afgelopen vrijdagmiddag kijkt de LV WOZ niet meer naar het deel <actueel> in synchronisatieberichten als <historie> aanwezig is. 
Er zullen in dat geval ook geen foutmeldingen over het deel <actueel> worden verstuurd, ook niet als er wel fouten in <actueel> staan. In het deel <historie> is het invullen van beginGeldigheid altijd verplicht. Als er fouten in het deel <historie> staan zal de LV-WOZ dat wel altijd melden. Er worden nu dus geen berichten meer gedeeltelijk verwerkt. Voor meer informatie zie de eerdere releasenotes van 8 mei.

Foutmelding StUF067: Dubbeling voor object gevonden

Bij analyse naar een aantal meldingen “StUF067: Dubbeling voor object gevonden”, hebben we geconstateerd dat deze foutmelding soms onterecht werd. In deze gevallen noemt de foutmelding een dubbele relatie die niet voorkwam in het ingestuurde dienstbericht. Mocht u de afgelopen tijd deze foutmelding ontvangen hebben, controleert u dan of de relatie die in de foutmelding genoemd wordt, ook voorkomt in het dienstbericht. Is dit niet het geval dan adviseren wij u deze berichten nogmaals in te sturen, of de bijbehorende objecten te synchroniseren. De berichten zullen dan alsnog verwerkt worden of een duidelijker foutmelding generen.


Marjolein Jansen nieuw lid raad van bestuur van het Kadaster

Marjolein Jansen wordt met ingang van 1 oktober 2019 lid en met ingang van 1 januari 2020 tevens plaatsvervangend voorzitter, raad van bestuur bij het Kadaster.

Hiermee vult zij de plek in die ontstaan is door het vertrek van Dorine Burmanje en de benoeming van Frank Tierolff als voorzitter raad van bestuur.

Diverse bestuursfuncties

Marjolein Jansen heeft diverse bestuursfuncties bekleed. Zo was zij de afgelopen jaren actief als vicevoorzitter van het college van bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam en verantwoordelijk voor de brede besturing van de bedrijfsvoering binnen de organisatie. Haar portefeuille betrof onder andere ICT, Financiën en HRM. Daarvoor was zij van 2009 tot en met 2012 onder andere plaatsvervangend Secretaris Generaal voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Marjolein vervult tevens enkele nevenfuncties, waaronder vicevoorzitter van de Stichting Sail Amsterdam en lid raad van commissarissen van het Havenbedrijf Moerdijk.

Open en toegankelijk

Frank Tierolff: “Ik heb Marjolein leren kennen als een open en toegankelijk persoon en kijk uit naar haar komst. Hiermee is de raad van bestuur compleet en blijft de diversiteit binnen de raad van bestuur gewaarborgd. Haar visie, verbindings- en daadkracht in combinatie met haar gevoel voor organisatorische en politiek bestuurlijke verhoudingen zijn van grote toegevoegde waarde voor onze organisatie.”

Wim Kuijken, voorzitter raad van toezicht: “De raad van toezicht ziet Marjolein als een ervaren bestuurder met uitstekende contactuele eigenschappen en kennis van organisatieontwikkeling, die samen met Frank op inspirerende en effectieve wijze de gestelde doelen zal weten te realiseren.”


Peter Molengraaf nieuw lid Raad van Toezicht van het Kadaster

Peter Molengraaf wordt met ingang van 1 september 2019 lid Raad van Toezicht bij het Kadaster. Hij volgt hiermee Geert Ensing op die, na een periode van 8 jaar wegens het bereiken van de maximale termijn, zijn taken voor de Raad van Toezicht neerlegt.

Peter Molengraaf (1965) volgt Ensing op voor een periode van 4 jaar. Molengraaf was tijdens zijn loopbaan o.a. CEO van Alliander van 2009 tot 2017. Tevens vervult hij enkele nevenfuncties waaronder lid van Raad van Commissarissen Vopak Nederland, voorzitter van het Bestuur van branchevereniging HollandSolar en voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Natuur en Milieu.

Dorine Burmanje, voorzitter Raad van Bestuur van het Kadaster, over de komst van Molengraaf: “Naast zijn bestuurlijke en toezichthoudende ervaring is zijn inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van energietransitie, digitalisering, data en innovatie, zeer waardevol voor het Kadaster.”

Rol Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent onafhankelijk van het bestuur en de minister toezicht uit. De Raad van Toezicht heeft een interne toezichtsfunctie en is daarbij gericht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij het Kadaster. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van de taak naar het belang van het Kadaster en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij het Kadaster betrokkenen af. 


Technische bijeenkomst ‘ontwikkeling vectorviewers en vectordata’

Op woensdag 28 augustus 2019 om 13:00 uur vindt bij Agentschap Telecom in Amersfoort de technische bijeenkomst 'ontwikkeling vectorviewers en vectordata' plaats. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Agentschap Telecom nodigen KLIC-serviceproviders, -softwareleveranciers, grondroerders en netbeheerders uit voor deze bijeenkomst.
kabels close

Inhoud van de bijeenkomst

Het moment dat alle netbeheerders volgens het nieuwe uitwisselingsmodel in vector gaan leveren is dichtbij. Een aantal viewerbouwers hebben aangegeven dat zij problemen ervaren met de ontvangen vector-informatie. Naar aanleiding van deze problemen heeft het Ministerie en het Agentschap een bijeenkomst georganiseerd om gezamenlijk de problemen te kwalificeren en tot oplossingen te komen.

Aanmelden

Meld u nu aan voor de bijeenkomst via het formulier.


Beveiligingsupdate internetdiensten: test uw verbinding

Op 15 oktober 2019 voeren wij een beveiligingsupdate uit op onze internetdiensten. Gebruikers moeten testen of de verbinding met het Kadaster na deze datum nog functioneert.

Inhoud van de update

De meeste Kadasterdiensten worden aangeboden via ‘https’ op basis van het TLS (transport layer security protocol). Dit TLS-niveau verscherpen wij in navolging van het Nationaal Cyber Security Centrum.

De nieuwe eisen worden 15 oktober 2019 doorgevoerd. De niveaus TLS 1.0 en 1.1 worden dan uitgeschakeld en het alleen het nu al actieve TLS 1.2 blijft dan bestaan.

Ook voor BAG-bronhouders en -afnemers

De update treft ook alle BAG-diensten. Dat betekent dat alle gebruikers van BAG-producten, bronhouders en afnemers, de verbinding moeten testen.

Test of uw verbinding goed functioneert

Om vast te stellen of uw verbinding naar de Kadaster diensten ook na 15 oktober 2019 goed functioneert moet u als gebruiker een test doen. Dit kan via de link voor het uitvoeren van de conformiteitstest.

  • Als het goed is, ziet u een webpagina met de titel: ‘Kadaster - Beveiligde verbinding geslaagd’. U hoeft dan niets meer te doen.
  • Ziet u dit niet? Neem dan contact met ons op.

Contact

Is de test niet geslaagd? Of hebt u nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice op 088-183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur graag van dienst.

Aansluitvoorwaarden Kadaster Internetdienst


Test uw verbinding: beveiligingsupdate internetdiensten

Op 15 oktober 2019 voeren wij een beveiligingsupdate uit op onze internetdiensten. Gebruikers moeten testen of de verbinding met het Kadaster na deze datum nog functioneert.

Inhoud van de update

De meeste Kadasterdiensten worden aangeboden via ‘https’ op basis van het TLS (transport layer security protocol). Dit TLS-niveau verscherpen wij in navolging van het Nationaal Cyber Security Centrum.

De nieuwe eisen worden 15 oktober 2019 doorgevoerd. De niveaus TLS 1.0 en 1.1 worden dan uitgeschakeld en alleen het nu al actieve TLS 1.2 blijft dan bestaan.

Voor alle Kadasterdiensten

De update treft alle diensten van het Kadaster. Dit betekent dat alle gebruikers de verbinding moeten testen

Test of uw verbinding goed functioneert

Om vast te stellen of uw verbinding naar de Kadaster diensten ook na 15 oktober 2019 goed functioneert moet u als gebruiker een test doen. Dit kan via de link voor het uitvoeren van de conformiteitstest.

  • Als het goed is, ziet u een webpagina met de titel: ‘Kadaster - Beveiligde verbinding geslaagd’.
  • Ziet u dit niet? Neem dan contact met ons op.

Contact

Is de test niet geslaagd? Of hebt u nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice op 088-183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur graag van dienst.

Aansluitvoorwaarden Kadaster Internetdienst


Prijsontwikkeling particuliere koopwoningen maand juli bekend

Bestaande koopwoningen waren in juli 7,0% duurder dan in juli 2018. Dat is nagenoeg dezelfde prijsstijging als in de voorgaande maand. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Stijgende trend prijzen koopwoningen

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In juli 2019 bereikte de index het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in juli ruim 39% hoger.


Koopwoningen bijna 7% duurder in juni

Bestaande koopwoningen waren in juni 6,9% duurder dan in juni 2018. De stijging is kleiner dan in de voorgaande maanden. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Stijgende trend prijzen koopwoningen

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In juni 2019 bereikte de index het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in juni bijna 38 procent hoger.


Algemene voorwaarden aangepast

Het Kadaster heeft op 25 juli jl. zijn algemene voorwaarden voor levering van producten en diensten door het Kadaster en de algemene voorwaarden Webwinkel aangepast.
formaat 800x260

Dit vanwege voortschrijdend inzicht over profilering, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook is een passage over de facturatie geschrapt.

Wat wordt er verstaan onder profilering?

Van profilering is sprake bij elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij personen worden ingedeeld in bepaalde categorieën (profielen), die worden gebruikt om analyses of voorspellingen te maken over met name iemands beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen.

Bekijk de actuele algemene voorwaarden voor levering van producten en diensten door het Kadaster.

 


Informatiebijeenkomst KLIC vrijdag 11 oktober 2019

Op vrijdag 11 oktober 2019 is bij het Kadaster in Apeldoorn een informatiebijeenkomst KLIC voor serviceproviders, softwareleveranciers, grondroerders en netbeheerders. De bijeenkomst is van 09.00 - 11.30 uur. Deelname is gratis.

Inhoud van de bijeenkomst

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  • Actuele stand van zaken van de aansluitingen op KLIC-WIN.
  • Geplande aanpassingen met betrekking tot de KLIC systemen.

Aanmelden

Meldt u zich vóór 11 oktober 2019 aan met het aanmeldformulier. Na aanmelding ontvangt u de exacte locatie.

Meld nu aan

Vragen?

Neem bij vragen over deze bijeenkomst contact op met de Klantenservice KLIC.


Primeur gemeente Zuidplas: eerste succesvolle aansluiting op BAG 2.0

De gemeente Zuidplas heeft als eerste gemeente de technische migratie als onderdeel van het BAG 2.0-traject voltooid. De aansluiting is soepel verlopen.

De gemeente Zuidplas heeft als eerste gemeente de technische migratie als onderdeel van het BAG 2.0-traject voltooid. Met trots namen wethouder Daan de Haas en Marjan Eering op 11 juni de oorkonde in ontvangst, nadat de gemeente op 3 mei als eerste aansloot op BAG 2.0.

Alles liep op rolletjes

BAG beheerder Marjan Eering vertelt met enthousiasme dat ze geen noemenswaardige problemen ondervonden: “Het verliep eigenlijk heel soepel”. Wethouder Daan de Haas: “We hebben de afgelopen maanden verschillende activiteiten uit het stappenplan doorlopen om deze wetswijziging door te voeren in de werkprocessen en gebruikte informatiesystemen. Het liep op rolletjes. Ik ben blij dat onze gemeente als voorbeeld dient om te laten zien dat de aansluiting op BAG 2.0 soepel verloopt en andere gemeenten stimuleert om deze stap te maken.”

Bij het feestmoment waren vertegenwoordigers van het ministerie van BZK, VNG en BAG BAO, gemeente Zuidplas, Kadaster en Centric. Samen stelden zij tevreden vast dat de goede samenwerking, uitgebreide testen en korte communicatielijnen, tot snelle en goede resultaten hebben geleid.

Meer dan 20 gemeenten aangesloten

Vanaf 1 juli 2018 geldt de gewijzigde Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De activiteiten die samenhangen met deze wetswijziging staan bekend als het BAG 2.0-traject. Verschillende gemeenten hebben het goede voorbeeld van de gemeente Zuidplas inmiddels gevolgd. Op moment van publicatie van dit nieuwsbericht zijn al meer dan 20 gemeenten van verschillende leveranciers aangesloten op BAG 2.0.  

Benieuwd welke gemeenten aangesloten zijn?

Wekelijks actualiseren we de kaart op de pagina aangesloten gemeenten BAG. Dit is een kaart van Nederland met de op BAG 2.0 aangesloten gemeenten.