Hypotheekinformatie limiet op aantal overige betrokken objecten

Vanaf 5 maart 2019 ziet u maximaal 50 overige betrokken objecten op het product Hypotheekinformatie.

Op het product Hypotheekinformatie vermeldden wij sinds de vernieuwing van de Basisregistratie Kadaster alle overige betrokken objecten. Dit was niet voor iedereen even handig. Daarom hebben we besloten om dit aan te passen.

Meer overige betrokken objecten of beslagen?

 • Zijn er meer overige betrokken objecten? Dan ziet u de melding: ‘Er zijn meer overige betrokken objecten bij deze hypotheek’.
 • Gaat het om beslagen? Dan ziet u de melding: ‘Er zijn meer overige betrokken objecten bij dit beslag’.

Inzicht in alle overige betrokken objecten

U kunt binnenkort bij uw aanvraag aangeven dat u toch alle overige betrokken objecten vermeld wilt hebben. Tot die tijd kunt op  2 manieren de benodigde informatie opvragen:

 1. U kunt de akte raadplegen.
 2. U kunt een verzoek indienen bij onze klantenservice via het contactformulier. Vermeld hierbij dat u geen overzicht van alle overige betrokken objecten wilt ontvangen. Wij proberen dit overzicht binnen 1 werkdag aan u toe te sturen.

BAG viewer niet actueel

Vanwege een storing is de BAG viewer niet actueel. Het kan hierdoor voorkomen dat de laatste gegevens van objecten niet beschikbaar zijn.
Bij het raadplegen van de BAG viewer kan het gebeuren dat niet de meest actuele gegevens van een bepaald object getoond worden, maar die van een aantal dagen geleden. Wij werken hard aan een oplossing voor dit probleem. Onze excuses voor het ongemak.

Koopwoningen 7,5% duurder in februari

Bestaande koopwoningen waren in februari 7,5% duurder dan in februari 2018. Dat is de laagste prijsstijging na september 2017.

Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Stijgende trend prijzen koopwoningen

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In januari 2019 bereikte de index het hoogste niveau ooit.

Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in februari 35,5% hoger. Ten opzichte van de vorige piek in augustus 2008 waren de koophuizen in februari 6,4% duurder.


Storing berichtenverkeer WOZ

Vandaag is er een storing geweest met het berichtenverkeer van bronhouders met de LV WOZ. Hierdoor werden sinds 8.30 uur geen berichten verwerkt.

Wat betekent dit voor u?

U hoeft niks te doen: binnen het EbMS Digikoppeling protocol worden de berichten automatisch opnieuw verzonden. Doorgaans staat de automatische retry op 24 keer elke 3 uur. Alle berichten die nu aangeboden worden, worden weer verwerkt in de LV WOZ. Voor afnemers betekent dit dat wijzigingen later zichtbaar worden in de producten dan u gewend bent.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.


Presentaties Informatiebijeenkomst

Presentaties van de Informatiebijeenkomst van 8 maart 2019 zijn beschikbaar.

De presentaties van de Informatiebijeenkomst van 8 maart zijn als zip-bestand te downloaden.

U treft dit bestand aan op de pagina: Programma KLIC WIN, onder het kopje 'KLIC-WIN' documenten.

 


Presentaties bijeenkomst 15 maart beschikbaar

Op vrijdag 15 maart 2019 was bij het Kadaster in Apeldoorn een informatiebijeenkomst voor toekomstige gebruikers van de Kadaster KLIC vector viewer. De presentaties zijn nu te downloaden.
Download de presentaties van de informatiebijeenkomst.

Technische informatiebijeenkomst over de pilot Afwijkende situatie op woensdag 3 april 2019

Op woensdag 3 april 2019 is bij het Kadaster in Apeldoorn een technische informatiebijeenkomst over de Pilot van de Afwijkende Situatie. U bent van harte welkom.

We beginnen om 09.00 uur en sluiten af om 11.30 uur. De exacte locatie volgt nadat u zich hebt aangemeld. 

Pilot API Afwijkende Situatie 

Het bestaande proces wordt in de toekomst geautomatiseerd door middel van een API. We geven een terugkoppeling over de fasering, technische toelichting, een demo en we bespreken de Pilot organisatie. 

Aanmelden 

Meldt u zich aan vóór 29 maart 2019 met het aanmeldformulier


Succesvolle aansluiting op KLIC-WIN

Op 7 januari is de gemeente Apeldoorn als eerste netbeheerder overgegaan op het nieuwe KLIC-systeem voor informatie-uitwisseling.

De gemeente is de eerste netbeheerder die nu gegevens aanlevert als vectorinformatie en gebruik maakt van de nieuwe centrale voorziening om gegevens op te slaan bij het Kadaster. Dit geeft ons alle vertrouwen om de komende periode gefaseerd de andere netbeheerders aan te gaan sluiten op het nieuwe systeem.

Aandeel vectorinformatie

Het aandeel vectorinformatie in de leveringen zal steeds verder toenemen. Vanaf 1 juli moeten alle netbeheerders aangesloten zijn en verwachten we alleen nog vectorinformatie uit te leveren.

Meer informatie

Meer informatie over het programma KLIC-WIN kunt u hier vinden: https://zakelijk.kadaster.nl/programma-klic-win


Formulier voor aansluiten netbeheerders op KLIC-WIN is beschikbaar

Op 7 december 2018 is de Regeling informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (RIBON) gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe RIBON is geldig vanaf 1 januari 2019. In de nieuwe RIBON wordt een overgangsperiode van 6 maanden gehanteerd voor het oversluiten van netbeheerders: van 1 januari 2019 tot 1 juli 2019.

Informatie ter voorbereiding op het aansluiten vindt u op de pagina: Aansluiten netbeheerder op KLIC-WIN

Starten met aansluiten via formulier

Het daadwerkelijk aansluiten van een bestaande netbeheerder start formeel met het invullen van het aansluitformulier. De link naar dit formulier is vanaf nu beschikbaar op de pagina met vervolgstappen.

We verzoeken u vriendelijk het aansluitformulier zo vroeg mogelijk in te dienen, doch uiterlijk 2 weken vóór de gewenste aansluitweek. Nadat het aansluitformulier is binnengekomen bij het Kadaster, neemt het aansluitteam binnen enkele dagen contact met u op.  


Terugmeld-API wordt opengesteld: Voorlichtingsbijeenkomst 10 oktober 2018

De Terugmeld-API wordt opengesteld voor externe systemen. De API is bedoeld voor het bekijken en indienen van terugmeldingen. Bronhouders kunnen met deze API geen terugmeldingen bewerken.
Op woensdag 10 oktober vindt bij het Kadaster een voorlichtingsbijeenkomst plaats. Tijdens de sessie delen we de (technische) details van de API  (Application Programming Interface). Deelnemers krijgen bovendien een voorproefje op de API. Ook is er ruimte voor vragen en wensen voor de API.

Interesse? Meld u aan 

De bijeenkomst vindt plaats op 10 oktober van 10.00 tot 12.00 uur op locatie ‘De Grift’ van het Kadaster in het centrum van Apeldoorn. Wilt u er bij zijn? Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld u dus snel aan via het aanmeldformulier.

Terugmeldingen, in fases ook voor KLIC

De Terugmeld-API wordt gebruikt voor de website Verbeter de kaart en de website BAG Viewer. Op dit moment kunnen we met de applicatie al heel eenvoudig terugmeldingen doen op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Topografie (BRT) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Daar wordt het terugmelden op Kabels en Leidingen Informatie (KLIC) gefaseerd aan toegevoegd. 

Meer weten over terugmelden?

Wilt u meer weten over het terugmelden op basisregistraties? Bekijk dan het filmpje op YouTube.


Terugmeld-API wordt opengesteld : Voorlichtingsbijeenkomst 10 oktober 2018

De Terugmeld-API (Application Programming Interface) wordt volgend jaar opengesteld voor externe systemen. Op woensdag 10 oktober vindt daarom bij het Kadaster een voorlichtingsbijeenkomst plaats.

Tijdens de sessie delen we de (technische) details van de API. Deelnemers krijgen bovendien een voorproefje op de API. Ook is er ruimte voor vragen en wensen voor de API.

Interesse? Meld u aan 

De bijeenkomst vindt plaats op 10 oktober van 10.00 tot 12.00 uur op locatie ‘De Grift’ van het Kadaster in het centrum van Apeldoorn. Wilt u er bij zijn? Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld u dus snel aan via het aanmeldformulier.

Terugmeldingen, in fases ook voor KLIC

De Terugmeld-API wordt gebruikt voor de website Verbeter de kaart en de website BAG Viewer. Op dit moment kunnen we met de applicatie al heel eenvoudig terugmeldingen doen op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Topografie (BRT) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Daar wordt nu het terugmelden op Kabels en Leidingen Informatie (KLIC) gefaseerd aan toegevoegd. 

Meer weten over terugmelden?

Wilt u meer weten over het terugmelden op basisregistraties? Bekijk dan het filmpje op YouTube.


De nieuwe WIBON geldt vanaf 1 juli 2018. Zorg dat u er klaar voor bent!

De wet tot wijziging van de Wet Informatie uitwisseling ondergrondse netten van 11 april 2018, treedt op 1 juli in werking. De wet wijzigt feitelijk de WIBON, die op 31 maart 2018 in werking is getreden en de WION heeft vervangen

De wet tot wijziging van de Wet Informatie uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) van 11 april 2018, treedt op 1 juli in werking. De wet wijzigt feitelijk de WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken), die op 31 maart 2018 in werking is getreden en de WION heeft vervangen.

Wijziging WIBON per 1 juli 2018

De wijziging WIBON treedt 1 juli 2018 in werking. Dit met uitzondering van de artikelen die betrekking hebben op centrale opslag van gegevens over de ligging van netten. Deze artikelen treden per 1 januari 2019 in werking (lees de officiële bekendmaking in het Staatsblad). Dit geeft de graafsector de tijd om de centrale opslag te testen. En het geeft de netbeheerders die hun gegevens centraal gaan opslaan de tijd om zich voor te bereiden op de overgang naar de nieuwe situatie. Ook de onderliggende regelgeving treedt op 1 januari 2019 in werking. Daarin zijn ook de technische vereisten geregeld voor de uitwisseling van gegevens over kabels en leidingen. De lagere regelgeving verwijst naar de IMKL en BMKL waarin de specifieke eisen zijn opgenomen.

Wat betekent dit voor u als netbeheerder?

Het hele pakket aan regelgeving geldt vanaf 1 januari 2019. Vanaf die datum bestaat ook de mogelijkheid om uw gegevens centraal op te slaan bij het Kadaster. Om goed voorbereid te zijn kunt u vanaf nu uw data en systeem al testen. Doe dit tijdig zodat u straks op de juiste manier aangesloten kunt worden. 

Wellicht hebt u extra tijd nodig om uw systemen te laten werken op basis van de nieuwe technische vereisten. Daarom is het in de periode 1 januari 2019 tot 1 juli 2019 mogelijk om op basis van óf de oude óf de nieuwe technische vereisten te werken (zie tabel hieronder). Op 1 juli 2019 moet u op basis van de nieuwe technische vereisten werken, ongeacht of u uw gegevens centraal of decentraal opslaat.

Huidige standaard

te gebruiken

te vinden op

IMKL versie 1.1.0.1 tot 1 juli 2019 zakelijk.kadaster.nl/imkl
BMKL versie 1.2.0.1 tot 1 juli 2019 zakelijk.kadaster.nl/bmkl

Nieuwe standaard

te gebruiken

te vinden op

IMKL versie 1.2.1 vanaf 1 januari 2019 register.geostandaarden.nl
BMKL versie 2.0 vanaf 1 januari 2019 github kadaster

Werken op basis van oude of nieuwe technische vereisten

Wat betekent dit voor u als grondroerder?

Het vernieuwde Klic-online betekent meer gebruiksgemak. De kabel- en leidinginformatie wordt in vectorformaat aangeboden. Dit is o.a. nodig voor mobiele toepassingen zoals smartphones en tablets. Ook is het mogelijk om ontvangen netinformatie te combineren met andere bronnen, zoals bijvoorbeeld uw eigen projectinformatie.

Met uw huidige viewer kunt u vanaf 1 januari 2019 de KLIC-informatie niet meer lezen.
Het is dan ook belangrijk dat u tijdig uw viewer aanpast  of een nieuwe koopt. Het Kadaster biedt momenteel een - aan de nieuwe situatie aangepaste - versie van de Kadasterviewer aan om te testen. Vanuit de markt worden ook veel goede viewers aangeboden. Laat u tijdig informeren.

Nieuws en praktische informatie

Om te voorkomen dat u informatie mist, wordt alle informatie rondom KLIC-WIN en de WIBON aangeboden op klicwin.net.
Daar houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws.

Daarnaast vindt u actueel nieuws en praktische informatie op de site van uw koepelorganisatie en op kadaster.nl.

 

 

 

 

 

 


KLIC GitHub nieuws

De informatie op de KLIC GitHub pagina is bijgewerkt.

Technische KLIC informatie publiceren wij op de GitHub pagina. De volgende wijzigingen zijn toegevoegd:

 

 


Het laatste nieuws voor de graafsector

De nieuwsbrief KLIC van maart 2019 is uit.

In de KLIC nieuwsbrief van maart leest u o.a.:

 • Bent u al geabonneerd op onze RSS-feeds?
 • Netbeheerders over op het nieuwe KLIC
 • 3 tips voor aansluiten op nieuwe Klic-systeem

Lees dit en meer nieuws in de nieuwsbrief KLIC.

Bekijk de laatste versie.

Ook de KLIC nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor de KLIC nieuwsbrief of voor een van de andere Kadaster nieuwsbrieven.


Het laatste nieuws voor de makelaardij

U ontvangt het laatste nieuws over de woningmarkt en de vastgoedbranche direct in uw mailbox.

In de nieuwsmail voor de makelaardij worden de nieuwe data van de kennissessies bekend gemaakt.

Het thema is: Koopstarters en particuliere verhuur. 

Lees dit en meer nieuws in de Makelaarsmail.

Bekijk de laatste versie van de Makelaarsmail.

Ook de Makelaarsmail ontvangen?

Meld u aan voor de Makelaarsmail of voor een van de andere Kadaster nieuwsbrieven.


Nieuwe informatie over gewijzigde Wkpb

Op onze website is vanaf nu nieuwe informatie te vinden over de overgang van de huidige registratie in de Wkpb naar de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Beter Kenbaar en planning

Op de pagina Vernieuwing Wkpb leggen we uit wat de redenen van deze vernieuwing, ook wel bekend onder de naam Beter Kenbaar, zijn. We leggen uit wat de vernieuwing precies inhoudt en delen een heldere planning voor de komende jaren.

Documentatie met meer informatie

Op de pagina Documentatie vernieuwing Wkpb geven we u achtergrondinformatie. U vindt hier een aantal handige documenten, die u als pdf kunt downloaden. Zo delen we hier onder andere het stappenplan, waarmee gemeenten precies zien welke stappen ze moeten nemen.

Hebt u vragen?

Neem voor meer informatie contact op via onze Klantenservice via 088 - 183 32 00 of via het formulier Contact met het Kadaster over Wkpb. We helpen u graag.


Verzoek tot Verbetering (VTV) voorkomen? Volg ons webinar!

Wilt u graag voorkomen dat aangeboden stukken onnodig vertraging oplopen? Volg dan ons webinar Verzoek tot Verbetering (VTV) op donderdag 18 april van 9.30 tot 10.00 uur.

Inhoud en doel webinar

In de webinar leggen we uit hoe een VTV tot stand komt en nog belangrijker: hoe u een VTV voorkomt. We gaan uitgebreid in op verschillende onderwerpen rondom VTV’s:

 • de betekenis van een VTV
 • wat gebeurt er als u een VTV ontvangt?
 • de meest voorkomende fouten en hoe u ze kunt vermijden

Stel ons uw vragen

Tijdens de webinar kunt u vragen stellen aan onze bewaarders en inhoudelijke experts. Hebt u vragen over een VTV en wilt u graag dat wij die bespreken tijdens de webinar? Dan kunt u deze aan ons doorgeven via het aanmeldformulier. Wij proberen uw vraag aan bod te laten komen in de webinar.

Praktische informatie

Deze webinar is speciaal voor notarissen en medewerkers van notariskantoren en is op:

 • donderdag 18 april
 • van 9.30 tot 10.00 uur

Vragen

Voor vragen over de webinar kunt u contact opnemen met het Meldpunt notariaat. Zij helpen u ook graag als u een urgente vraag hebt over een VTV.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de webinar over VTV’s? Dat kan via het formulier Aanmelden webinar VTV.

Meld u nu aan


Release 3.46.0 - 12 maart 2019

Release 3.46.0 van de Landelijke Voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (LV BGT) is op 12 maart 2019 succesvol uitgerold.

U leest meer informatie over de inhoud van deze release op de pagina Releasenotes LV BGT.

Vragen? 

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT. Dit werkt het snelst met het formulier Contact over BGT.


Release LV-BGT 3.44.0 teruggedraaid

Release 3.44.0 bevat een fout en is teruggedraaid.

Geconstateerd is dat er een fout zit in release 3.44.0 die gisteren in productie is gegaan. Direct nadat de fout is geconstateerd, is de release teruggedraaid. De oorzaak is nog niet achterhaald. Zodra die bekend is, wordt de fout hersteld en wordt een nieuwe release uitgebracht.

Onze excuses voor het ongemak.


Met SPARQL de BAG bevragen? Volg ons webinar!

Nieuwsgierig naar hoe u SPARQL gebruikt om informatie uit de BAG te halen? Meld u dan aan voor ons webinar op 21 maart van 15.00 tot 15.30 uur.

Wist u dat het Kadaster steeds meer datasets publiceert als Linked Data? Een voorbeeld daarvan is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Met Linked Data kunt u de datasets rechtstreeks bevragen met behulp van de taal SPARQL.

Doel en inhoud webinar

In de webinar leert u vragen te stellen aan de BAG, bijvoorbeeld: “Geef me alle panden in Arnhem die vóór 1960 gebouwd zijn en waar een sloopvergunning voor is verleend." Ook komt aan bod:

 • korte introductie in Linked Data
 • hoe het Kadaster Dataplatform open datasets publiceert
 • opstellen van een eerste SPARQL query uit de BAG

Snapt u iets niet of wilt u meer weten? Dan kunt u tijdens de webinar uw vragen stellen aan onze experts: Wouter Beek en Erwin Folmer.

Enige voorkennis is prettig

Om de webinar goed te kunnen volgen, is het prettig dat u enige ervaring heeft met query talen, data science en programmeren.

Aanmelden en vragen

Zodra u zich hebt aangemeld, ontvangt u een bevestiging. Enkele dagen voor de webinar krijgt u een link om in te loggen. Voor vragen kunt u bellen naar 088 - 183 45 00.

Aanmelden webinar Met SPARQL de BAG bevragen

Meer informatie

Hebt u andere vragen over de BAG of bent u benieuwd welke open data het Kadaster nog meer biedt? Kijk dan op de pagina Open data Kadaster op een rij.