Waarom weinig woningmarkttransacties in juni?

Afgelopen juni hebben we relatief weinig transacties geregistreerd. In ons vastgoeddashboard is te zien dat er 15.495 woningtransacties waren.

Afgelopen juni hebben we relatief weinig transacties geregistreerd. In ons vastgoeddashboard is te zien dat er 15.495 woningtransacties waren. Dat is 21% minder dan in mei en 16% minder dan juni vorig jaar. Hoe komt dat? 

Minder werkdagen

De oorzaak voor deze terugval is het aantal werkdagen in de maand juni. Door weekenden en feestdagen waren er slechts 19 werkdagen. Mei 2019 had 22 werkdagen en in juni 2018 waren dat er 21, waaronder een extra vrijdag. Vrijdag is een dag waarop wij verhoudingsgewijs meer transacties van het notariaat verwerken. Er is geen sprake van een signaal dat de woningmarkt krimpt.

Stabilisatie woningmarkt

De woningmarkt laat een stabilisatie zien. Om iets over de markttrend te zeggen, kijken we naar kwartaalcijfers. Deze zijn representatiever dan de soms grillige maandcijfers. In het tweede kwartaal van dit jaar zien we dat de dynamiek vrijwel gelijk is aan het tweede kwartaal van 2018. De stabilisatie volgt op een jaar waarin het aantal woningtransacties wat is afgenomen.

Actuele cijfers in Vastgoed Dashboard

Iedere maand publiceert het Kadaster cijfers over onder andere woningverkopen, hypotheken, executieveilingen, agrarische grond en schepen in het Vastgoed Dashboard.


Presentaties bijeenkomst KLIC-viewer 15 maart beschikbaar

Op vrijdag 15 maart 2019 was bij het Kadaster in Apeldoorn een informatiebijeenkomst voor toekomstige gebruikers van de Kadaster KLIC vector viewer. De presentaties zijn nu te downloaden.

De presentaties van de Informatiebijeenkomst van 15 maart zijn als zip-bestand te downloaden.

U treft dit bestand aan op de pagina: Programma KLIC WIN, onder het kopje 'KLIC-WIN' documenten.


Presentaties Informatiebijeenkomst

Presentaties van de Informatiebijeenkomst van 8 maart 2019 zijn beschikbaar.

De presentaties van de Informatiebijeenkomst van 8 maart zijn als zip-bestand te downloaden.

U treft dit bestand aan op de pagina: Programma KLIC WIN, onder het kopje 'KLIC-WIN' documenten.

 


Presentatie technische informatiebijeenkomst Pilot Afwijkende Situatie van 3 april beschikbaar

De presentatie van de technische informatiebijeenkomst Pilot Afwijkende Situatie van 3 april is als zip-bestand te downloaden.
U treft dit bestand aan op de pagina: Programma KLIC WIN, onder het kopje 'KLIC-WIN' documenten.

2e Technische informatiebijeenkomst Pilot Afwijkende situatie

Op dinsdag 10 september 2019 is er een 2e technische informatiebijeenkomst over de Pilot Afwijkende Situatie bij het Kadaster in Apeldoorn. De bijeenkomst duurt van 09.00-11.30 uur en deelname is gratis.

Inhoud van de bijeenkomst

Het bestaande proces van de afwijkende situatie in KLIC wordt in de toekomst geautomatiseerd met een API. Tijdens de bijeenkomst krijgt u een terugkoppeling over de fasering en een technische toelichting. Daarnaast bespreken we de organisatie van de pilot. Deze bijeenkomst is het vervolg van de bijeenkomst op 3 april.

Aanmelden

Meldt u zich aan vóór 5 september 2019 met het aanmeldformulier. Na aanmelding ontvangt u de exacte locatie.

Meld nu aan

Vragen?

Voor vragen over deze bijeenkomst neemt u contact op met de Klantenservice KLIC


KLIC Productplan 2019-2021 staat online

Bent u nieuwsgierig naar de huidige en toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot KLIC? Lees hier meer over in het KLIC Productplan 2019-2021.

Het productplan is een verdere uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan 2019-2023 van het Kadaster voor het deelgebied ondergrondse infrastructuur, zoals geregeld is in de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken (WIBON).


Bèta-versie nieuwe Kadaster Klic-viewer beschikbaar

Vanaf nu is een bèta-versie beschikbaar van de online Kadaster Klic-viewer. Hierin is een aantal leveringen te bekijken zoals die na de overgangsperiode naar KLIC-WIN geleverd worden.

Aanpassingen na overgangsperiode

Met de invoering van KLIC-WIN zijn in de levering van gebiedsinformatie vectorinformatie over kabels en leidingen conform IMKL1.2.1 te vinden. Na de overgangsperiode worden in het zipbestand de PNG-bestanden van netbeheerders (rasterbestanden voor ligging, maatvoering, annotatie en eigenTopo) niet meer uitgeleverd. Daarom moeten applicaties die hier gebruik van maken aangepast worden.

Op tijd aangepaste viewer gebruiken

Bent u gebruiker van KLIC-leveringen? Dan moet u een aansluitende en aangepaste viewer gaan gebruiken. Er worden diverse viewers gebruikt en aangeboden, zoals de Kadaster Klic-viewer, eigen viewers van grondroerders/netbeheerders en/of commerciële viewers. Zorg dat u op tijd een passende viewer gebruiksklaar heeft. Met de bèta-versie van de online Kadaster Klic-viewer is een aantal leveringen zoals die na de overgangsperiode geleverd worden te bekijken.

Meer informatie

De mogelijkheden van de bèta-versie kunt u terugvinden op de Github KLIC-WIN Kadaster Klic-viewer  


Publicatie presentaties KLIC informatiebijeenkomst 28 juni 2019

De presentatie van de informatiebijeenkomst KLIC van 28 juni is als zip-bestand te downloaden.

De presentatie van de informatiebijeenkomst KLIC van 28 juni is als zip-bestand te downloaden.

De volgende KLIC informatiebijeenkomst is op 11 oktober 2019.

Bekijk de presentatie op de pagina Programma KLIC-WIN onder KLIC-WIN documenten. 


Onderhoud KLIC Netbeheerder Testdienst

Op donderdag 25 juli vindt van 10.00 tot 12.00 uur onderhoud op de KLIC Netbeheerder Testdienst (NTD) plaats, testdata wordt gewist.

Op donderdag 25 juli vindt van 10.00 tot 12.00 uur onderhoud op de KLIC NTD plaats.

Alle test data wordt gewist

Let op: alle test data (documenten en netinformatie) wordt gewist.

Start op donderdag geen nieuwe actualisatie

Het advies is om donderdag voor het onderhoud geen nieuwe actualisatie te starten. Als u na het onderhoud als centrale netbeheerder wilt testen, moet u eerst opnieuw eventuele documenten en netinformatie actualiseren in de NTD. 


Koopwoningen bijna 7% duurder in juni

Bestaande koopwoningen waren in juni 6,9% duurder dan in juni 2018. De stijging is kleiner dan in de voorgaande maanden. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Stijgende trend prijzen koopwoningen

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In juni 2019 bereikte de index het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in juni bijna 38 procent hoger.


Release LV-WOZ beschikbaar vanaf 23 augustus

Vanaf 23 augustus is een release beschikbaar voor de Landelijke Voorziening Waardering Onroerende Zaken (LV-WOZ).
Het betreft hier een oplossing voor een foutsituatie waarbij de foutcode STUF059 wordt weergegeven. Deze foutcode is niet juist. Met het beschikbaar komen van deze release laat de foutsituatie voortaan de foutcode STUF055 zien.  

Nieuwe stappen in BRK Levering 2.0

De modeldocumentatie BRK Levering 2.0 is gereviewd en de functionele wijzigingen zijn gepubliceerd. In overleg met de betrokken stakeholders wordt BRK Levering 2.0 verder ontwikkeld.

Modeldocumentatie BRK Levering 2.0

De modeldocumentatie is gereviewd. De opmerkingen hiervan worden verwerkt. Met softwareleveranciers wordt overlegd over eventuele mogelijkheden voor complexiteitsreductie.

Overzicht functionele wijzigingen

Aan de leden van het Gebruikersoverleg BRK en de informatiebijeenkomsten van BRK Levering is een overzicht opgeleverd van de functionele wijzigingen. De leden van het Gebruikersoverleg BRK kunnen hiermee hun achterban raadplegen. Als zij dat willen kunnen ze hiermee ook een impactanalyse uitvoeren. Het overzicht staat op de agenda van het Gebruikersoverleg op 12 september 2019 voor bespreking.

Het overzicht met wijzigingen is toegevoegd aan de documentatie van BRK Levering. U vindt dit op de pagina BRK levering.

Nieuwe planning

De planning kwam als een van de verbeterpunten naar voren tijdens de gezamenlijke evaluatie van de BRK. De wens is om deze op te stellen samen met afnemers en softwareleveranciers. Tijdens extra ontwerpsessie van 13 juni 2019 is door het Kadaster daarom aangegeven dat de conceptplanning van BRK Levering 2.0 is losgelaten. Er komt een nieuwe planning die gezamenlijk gemaakt wordt.

Meer informatie

Alle informatie over de BRK Levering.


Lees het laatste nieuws in de Makelaarsmail

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws met onze digitale nieuwsbrief Makelaarsmail. Lees meer over het onderzoek naar verhoudingen op de woningmarkt, waarom 2019 een lastig jaar is voor koopstarters en wat de voordelen zijn van Kadata internet.

Bekijk de laatste versie van de Makelaarsmail.

Schrijf u nu snel in

Wilt u de volgende editie in uw mailbox krijgen? Schrijf u dan in via het aanmeldformulier.


Nieuw convenant WOZ-ICT standaarden

Een nieuw WOZ-convenant is vrijdag 28 juni door 34 partijen ondertekend.

Het nieuwe convenant beschrijft de uitgangspunten die partijen hanteren bij het maken van afspraken over de informatie-uitwisseling in het kader van de WOZ-uitvoering. Deze afspraken zijn van belang voor gestandaardiseerde, doelmatige en veilige uitwisseling van gegevens in deze keten gericht op zorgvuldige WOZ-taxaties en zorgvuldig gebruik van deze WOZ-taxaties door diverse partijen. 

Meer informatie 

Meer informatie over het convenant leest u op de website van de Waarderingskamer


Beveiligingsupdate internetdiensten: test uw verbinding

Op 15 oktober 2019 voeren wij een beveiligingsupdate uit op onze internetdiensten. Gebruikers moeten testen of de verbinding met het Kadaster na deze datum nog functioneert.

Inhoud van de update

De meeste Kadasterdiensten worden aangeboden via ‘https’ op basis van het TLS (transport layer security protocol). Dit TLS-niveau verscherpen wij in navolging van het Nationaal Cyber Security Centrum.

De nieuwe eisen worden 15 oktober 2019 doorgevoerd. De niveaus TLS 1.0 en 1.1 worden dan uitgeschakeld en het alleen het nu al actieve TLS 1.2 blijft dan bestaan.

Ook voor BAG-bronhouders en -afnemers

De update treft ook alle BAG-diensten. Dat betekent dat alle gebruikers van BAG-producten, bronhouders en afnemers, de verbinding moeten testen.

Test of uw verbinding goed functioneert

Om vast te stellen of uw verbinding naar de Kadaster diensten ook na 15 oktober 2019 goed functioneert moet u als gebruiker een test doen. Dit kan via de link voor het uitvoeren van de conformiteitstest.

  • Als het goed is, ziet u een webpagina met de titel: ‘Kadaster - Beveiligde verbinding geslaagd’. U hoeft dan niets meer te doen.
  • Ziet u dit niet? Neem dan contact met ons op.

Bekijk pdf met aansluitvoorwaarden Kadaster Internetdiensten (oktober 2019)

Contact

Is de test niet geslaagd? Of hebt u nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice op 088-183 22 00. Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur graag van dienst.


VNG, het Kadaster en DataLand ondertekenen plannen voor vervangende dienstverlening DataLand

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Kadaster en DataLand hebben de plannen ondertekend waarmee uitvoering wordt gegeven aan vervangende dienstverlening voor de klanten van DataLand. Met deze ondertekening is er vastgelegd op welke wijze de vervangende dienstverlening de komende jaren wordt ingevuld.

De informatiestromen van geo- en objectgegevens van en naar gemeenten en uitvoeringsorganisaties zullen de komende jaren in snel tempo veranderen. Het inspelen op de grootschalige ontwikkelingen zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de doorontwikkeling naar een geïntegreerde objectenregistratie en de opkomst van Common Ground vergen aanzienlijke inspanningen.

Deze ontwikkelingen zijn voor DataLand reden geweest om zijn knooppuntfunctie in de uitwisseling van gegevens en zijn toekomst te onderzoeken.  Gemeenten zullen naar verwachting op termijn een andere informatievoorziening gaan inrichten die meer gebaseerd is op het principe om data rechtstreeks op te halen bij landelijke bronnen in plaats van de inrichting van een eigen gegevensmagazijn voor basisregistraties in combinatie met een complex proces van bijhouding.

Om te kunnen blijven anticiperen op de genoemde ontwikkelingen en de dienstverlening te continueren, is DataLand met het Kadaster en VNG een traject ingegaan voor verdere samenwerking. Als uitvoeringsorganisaties binnen het geo-domein en gezien de centrale positie van het Kadaster en VNG, is voor alle partijen een intensieve samenwerking voor vervangende dienstverlening een logische stap. 

Het Kadaster zal vervangende dienstverlening aanbieden voor het gemeentelijk geo-informatie knooppunt (KNOOP), vastgoedscanner, data-leveringen en kwaliteitsrapportages. Deze plannen worden in delen gerealiseerd en lopen door tot eind 2021 waarna de dienstverlening volledig is overgenomen door het Kadaster. 

De VNG zal het secretariaat van het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB) en opleidingen inbedden in de structuren van de VNG.  Het secretariaat van het GGB wordt vanaf 1 juli 2019 vanuit VNG Realisatie uitgevoerd.

Foto: v.l.n.r. Marcel Reuvers (Kadaster), Ad van der Meer (DataLand), Nathan Ducastel (VNG), Frans Backhuijs (DataLand), Frank Tierolff (Kadaster), Sander Kastelein (Dataland), Pieter van Teeffelen (DataLand), Martin van Vliet (Dataland) 


Primeur gemeente Zuidplas: eerste succesvolle aansluiting op BAG 2.0

De gemeente Zuidplas heeft als eerste gemeente de technische migratie als onderdeel van het BAG 2.0-traject voltooid. De aansluiting is soepel verlopen.

De gemeente Zuidplas heeft als eerste gemeente de technische migratie als onderdeel van het BAG 2.0-traject voltooid. Met trots namen wethouder Daan de Haas en Marjan Eering op 11 juni de oorkonde in ontvangst, nadat de gemeente op 3 mei als eerste aansloot op BAG 2.0.

Alles liep op rolletjes

BAG beheerder Marjan Eering vertelt met enthousiasme dat ze geen noemenswaardige problemen ondervonden: “Het verliep eigenlijk heel soepel”. Wethouder Daan de Haas: “We hebben de afgelopen maanden verschillende activiteiten uit het stappenplan doorlopen om deze wetswijziging door te voeren in de werkprocessen en gebruikte informatiesystemen. Het liep op rolletjes. Ik ben blij dat onze gemeente als voorbeeld dient om te laten zien dat de aansluiting op BAG 2.0 soepel verloopt en andere gemeenten stimuleert om deze stap te maken.”

Bij het feestmoment waren vertegenwoordigers van het ministerie van BZK, VNG en BAG BAO, gemeente Zuidplas, Kadaster en Centric. Samen stelden zij tevreden vast dat de goede samenwerking, uitgebreide testen en korte communicatielijnen, tot snelle en goede resultaten hebben geleid.

Meer dan 20 gemeenten aangesloten

Vanaf 1 juli 2018 geldt de gewijzigde Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De activiteiten die samenhangen met deze wetswijziging staan bekend als het BAG 2.0-traject. Verschillende gemeenten hebben het goede voorbeeld van de gemeente Zuidplas inmiddels gevolgd. Op moment van publicatie van dit nieuwsbericht zijn al meer dan 20 gemeenten van verschillende leveranciers aangesloten op BAG 2.0.  

Benieuwd welke gemeenten aangesloten zijn?

Wekelijks actualiseren we de kaart op de pagina aangesloten gemeenten BAG. Dit is een kaart van Nederland met de op BAG 2.0 aangesloten gemeenten.


Kwaliteitskader BAG en Spelregels BAG 2.0 aangepast

Het Kwaliteitskader voor de BAG en de Spelregels voor de overgang naar BAG 2.0 zijn gewijzigd. De wijzigingen gaan in per 1 juli 2019.

Wat zijn de wijzigingen?

In het Kwaliteitskader zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. In de Spelregels zijn 2 aanvullingen gedaan. De nieuwe documenten vervangen de versies uit 2018.

Downloads aangepaste documenten

Download op de website Geobasisregistraties van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:


Websites 6 juli van 6.00-9.00 uur niet beschikbaar.

Zaterdag 6 juli van 6.00-9.00 uur zijn onze websites niet beschikbaar.

Dit geldt voor de websites zakelijk.kadaster.nl, kadaster.nl, kadaster.com en werkenbijhetkadaster.nl

De websites zijn niet beschikbaar door onderhoud. Onze excuses voor het ongemak.


Errors bij bevragingen KLIC API

Bij het bevragen van de KLIC API treden mogelijk HTTP 509 errors op. Wij hebben het probleem in onderzoek en werken aan een oplossing.

Vragen? 

Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met het Klantcontactcenter KLIC via het contactformulier of telefonisch via (0800) 00 80. Onze medewerkers staan u op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur graag te woord.