Nieuwsbrief BGT

De website van het Samenwerkingsverband van Bronhouders voor de BGT (SVB-BGT) is vernieuwd

Lees er alles over in deze nieuwsbrief.

 

Lees de nieuwsbrief

 

'BGT info' nieuwsbrief over de BGT

'BGT info' biedt u een bundeling van actueel nieuws over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Deze nieuwsbrief komt tot stand in samenwerking met Het Ministerie van BZK en het SVB-BGT.