Leegstand kantoren verminderen door slim puzzelen

Een oplossing vinden voor de kantorenleegstand bij station Sloterdijk in Amsterdam. Deze opdracht kreeg Anneke Timmermans - middenin de crisis - toen ze werkte bij bouw- en ontwikkelbedrijf Heijmans. Samen met ontwikkelaars en architecten broedde ze op een plan.

Leegstaande ruimtes uitwisselen en samenvoegen

“Vaak zaten er in een kantoorpand meerdere huurders en stonden panden voor de helft leeg”, vertelt Timmermans. “Door leegstaande ruimtes uit te wisselen en samen te voegen, konden gebouwen vrijkomen voor transformatie.”

Concept omarmd door Kadaster

Ze werkte het plan uit met haar collega’s en nam contact op met het Kadaster. “Zij omarmden ons concept meteen. Het sloot aan bij het Stimuleringsprogramma Stedelijke Kavelruil, waar het Kadaster op dat moment een rekenmethodiek voor ontwikkelde. Zij wilden ons graag bijstaan met hun inzicht in vastgoedposities en hun rekenkracht.”

Rekensommen tonen meerwaarde aan

“Ik vond het interessant om te ervaren hoe het Kadaster met heldere rekensommen aantoont hoe je collectief meerwaarde genereert en hoe je de winst eerlijk verdeelt over de partijen”, zegt Timmermans over de samenwerking met het Kadaster. Hoewel Sloterdijk uiteindelijk niet geschikt bleek als proefgebied, werd de methodiek wel ingezet bij bedrijventerrein Brainpark in Rotterdam.

Genoeg openheid en vertrouwen

“Transparantie is een voorwaarde om tot uitruil te komen”, vertelt Timmermans, “maar dit schuurt met de kennispositie die een eigenaar voorsprong kan geven ten opzichte van een concurrent.” Tijdens de sessies voor het Brainpark was er genoeg openheid en onderling vertrouwen, maar ook daar is het uiteindelijk niet tot ruilen gekomen. “Aan het enthousiasme van de gesprekspartners heeft het niet gelegen. Het overtuigen van de directies bleek het struikelblok; een cruciale stap die we destijds hebben onderschat.”

Financiële baten laten zien

Timmermans pleit nog steeds voor het beter objectiveren van de leegstand. “Wij zijn er destijds misschien iets te ideologisch ingegaan, terwijl onze achterban er zakelijker tegenaan keek. Daarom hadden we nóg beter moeten laten zien wat de financiële baten zouden zijn. Met data en overduidelijke argumenten overtuig je het peloton.”

Meer informatie

Lees meer over onafhankelijke begeleiding door het Kadaster op de pagina Leegstand aanpakken

Gratis magazine Kijk op

Info en bestellen