Landrechten hebben alles te maken met armoedebestrijding

Nederland heeft een goedwerkend kadaster. Wij vinden dat gewoon, maar voor ongeveer 70% van de wereldbevolking is zekerheid over grondeigendom en grondgebruik niet weggelegd. En dat terwijl landregistratie een belangrijke voorwaarde is voor armoedebestrijding.

Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling

In 2015 hebben alle landen van de Verenigde Naties gezamenlijk 17 werelddoelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Dit zijn de zogeheten Sustainable Development Goals (SDG’s) 2015-2030. Armoedebestrijding is een van de doelen. Aan elke SDG zijn concrete acties verbonden. Voor armoedebestrijding is één van de acties: zorg dat mensen eigendom en zeggenschap over grond kunnen krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door een goede kadastrale registratie.

Fit-For-Purpose

“Landrechten hebben alles te maken met armoedebestrijding”, zegt Kees de Zeeuw, afdelingshoofd van Kadaster International. “We voelen het als een morele verplichting om als Nederlands Kadaster andere landen te helpen met het opzetten en verbeteren van hun landregistratie. Daarvoor hebben we met enkele internationale partners de Fit-For-Purpose aanpak ontwikkeld. We kijken welke landregistratieaanpak het beste past bij de lokale behoefte. In Nepal bijvoorbeeld gaat het om het weer op orde brengen van de landregistratie na de aardbeving. In Colombia is een goede registratie nodig voor de vredesonderhandelingen. En in Lesotho kunnen de eigenaren van geregistreerde percelen een krediet krijgen om bijvoorbeeld een onderneming op te zetten.”

Drie pijlers

Fit-For-Purpose is niet alleen een technische aanpak. Het heeft geen zin om percelen te gaan opmeten en de eigendom ervan vast te leggen als de registratie vervolgens niet bijgehouden wordt. De Zeeuw: “We hanteren altijd drie pijlers in onze internationale advisering over landregistratie.

  • zorg voor een Spatial framework (het landmeten en registreren)
  • een Legal framework (kadastrale wetgeving)
  • en een Institutional framework (een verantwoordelijke organisatie)

We willen alleen helpen een registratie op te zetten als die ook onderhoudbaar is, ‘sustainable’ in het  Engels. Zo dragen we bij aan het ultieme doel: ‘land rights for all’.”

Terzake

Dit artikel verscheen in het Kadastermagazine Terzake.