Kwaliteitsdashboard releasenotes

Release 1.16 - 5 november 2018

Verschil met vorige versie: 

Naamswijziging Thema BGT-BAG

Doordat er in deze release 2 nieuwe BGT-BAG-thema bij komen (zie hieronder), is het verwarrend dat we het thema BGT-BAG als verzamelbegrip willen laten bestaan. Gevolg is dat we het thema BGT-BAG wat specifieker zijn gaan noemen: BGT-BAG Huisnummers.

Aanpassing selectie BGT-BAG Huisnummers

In de BAG is een relatie opgenomen tussen het BAG-pand en het VBO. Het kan zo zijn dat er meerdere panden aan 1 VBO gekoppeld zijn. In de oude situatie werd één van de BGT-panden als fout gerekend wanneer er wel een koppeling maar geen NAR aanwezig was. Besloten is om vanaf deze releaseBGT-panden zonder huisnummer te accepteren wanneer het VBO uit de BAG over meerdere panden gelegen is.

Nieuwe thema’s Vergelijk BGT_ID en BAG_ID en Vergelijk BAG_ID en BGT_ID

In deze versie van het BGT Kwaliteitsdashboard zijn 2 nieuwe thema’s ihkv. BGT en BAG vergelijking beschikbaar gekomen.

  • Vergelijk BGT-ID en BAG-ID selecteert actuele BGT panden met status Bestaand die niet voorkomen in de BAG. Hierbij wordt gekeken of het identificatiebagpnd-id als attribuut van een BGT-pand overeenkomt met het pand uit de BAG. Rapportagenaam is BAG-pand ontbreekt.
  • Vergelijk BAG-ID en BGT-ID selecteert actuele BAG-panden die niet voorkomen in de BGT. Daarbij worden BAG-Panden geselecteerd die niet de status Bouwvergunning verleend, Niet gerealiseerd pand, Pand Gesloopt en Bouw gestart hebben. Rapportagenaam is BGT-pand ontbreekt. Hierbij wordt gekeken welke BAG-id’s niet voorkomen als attribuut aan BGT-panden.

Door te klikken op verticale balk wordt de rapportage geopend en kan men vervolgens het aantal en de detailinformatie bekijken.

 

 

Momenteel is het technisch niet mogelijk om de namen van de kolommen in de detailinformatie aan te passen.
Onder ID worden de BGT-lokaal-id’s getoond terwijl onder de kolom Foutomschrijving het identificatieBAGpnd wordt weergegeven. De kolom Onderliggende geometrie geeft de status van het BGT-pand aan.

Release 1.15 -1 augustus 2018

Verschil met vorige versie: 

Terugmeldingen die langer dan 5 werkdagen op status 'Nieuw' staan

Beschikbaar is de indicator voor terugmeldingen die langer dan 5 werkdagen op status 'Nieuw' staan.
 
Door op 'Terugmeldingen' te klikken, kunt u de rapportage van het aantal terugmeldingen en de detailinformatie over de terugmeldingen die langer dan 5 werkdagen op de status 'Nieuw' staan bekijken.
 
Schermafdruk van het kwaliteitsdashboard waarop de indicator 'Terugmeldingen' zichtbaar is.
 
Schermafdruk van het kwaliteitsdashboard waarop een voorbeeld van 43 'Terugmeldingen' zichtbaar is.
Door in het het detailscherm te klikken op het Terugmeld_ID, wordt de Terugmelding in Verbeter de Kaart getoond. Van deze indicator wordt ook de historie bijgehouden. Zie daarvoor 'Historie'.
Schermafdruk van het kwaliteitsdashboard van het detailscherm 'Terugmeldingen' met kolommen: ID, foutomschrijving, onderliggende geometrie. Op ID kan men klikken voor details.

Op de Aantallen pagina worden de Terugmeldingen met de verschillende statussen weergegeven. Daarnaast wordt er bovenaan het totaal van alle statussen gepresenteerd.

Schermafdruk van het kwaliteitsdashboard, de Aantallen pagina. Hierop staan de Terugmeldingen aantallen: Totaal aantal, Nieuw, In onderzoek, goedgekeurd, Afgerond, Afgewezen, Doorgestuurd naar, Niet tijdig in onderhoud...