KLIC veelgestelde vragen

Algemene vragen over KLIC

Bij welke diepte ben ik verplicht een KLIC-melding te doen?

Hoe lang is een KLIC-melding geldig?

Hoe kan het dat in sommige gevallen informatie laat geleverd wordt? En waarom is deze levering niet altijd compleet?

Ik mis huisaansluitingen op mijn KLIC-levering. Wat nu?

Vragen over de tekening

Wordt de diepte van de kabels en leidingen ook op de tekening weergegeven?

Vragen over KLIC-online

Het polygoon/gebied wat ik in KLIC-online heb ingetekend wil niet sluiten. Wat nu?

Hoe kan ik in 1 keer een groot gebied intekenen?

Waarom wordt een tracémelding niet altijd efficiënt opgedeeld in deelpolygonen?

Andere vraag?

Heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met de Klantenservice KLIC via telefoonnummer 0800 - 00 80, optie 2. 

 

 

 

Bij welke diepte ben ik verplicht een KLIC-melding te doen?

In alle gevallen waarbij u met een machine gaat graven bent u - ongeacht de diepte - verplicht een KLIC-melding te doen. 

Hoe lang is een KLIC-melding geldig?

Na het doen van een KLIC-melding blijft deze 20 werkdagen geldig. U dient binnen deze 20 werkdagen te starten met de graafwerkzaamheden. 

Hoe kan het dat in sommige gevallen informatie laat geleverd wordt? En waarom is deze levering niet altijd compleet?

Wij beschikken niet altijd zelf over de informatie van de netbeheerder. De netbeheerder moet binnen 1 werkdag zijn informatie aan ons leveren. Wij wachten met het versturen van de KLIC-levering totdat:

a. de levering compleet is

of

b. er 2 werkdagen zijn verstreken

Er bestaat dus een kleine kans dat u de KLIC-levering pas na 2 werkdagen ontvangt. Wanneer na 2 werkdagen de levering nog niet compleet is, versturen wij alvast een deellevering. Tot 20 werkdagen daarna is het mogelijk dat u een nalevering ontvangt. 

Ik mis huisaansluitingen op mijn KLIC-levering. Wat nu?

Huisaansluitingen zijn kabels en leidingen die vanaf de hoofdleiding in de weg naar een gebouw lopen. Netbeheerders zijn niet altijd verplicht u informatie over huisaansluitingen te geven. Heeft u huisaansluitschetsen aangevraagd maar zijn deze niet zichtbaar op de tekening, of als pdf-bijlage(n) meegeleverd? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke netbeheerder(s). Houd uw KLIC-meldnummer bij de hand. De telefoonnummers van de netbeheerder(s) en het KLIC-meldnummer vindt u op de leveringsbrief (LI.pdf) die u in uw KLIC-levering hebt gekregen.

Wordt de diepte van de kabels en leidingen ook op de tekening weergegeven?

De netbeheerder is niet verplicht om de diepteligging van kabels en leidingen te leveren. De diepte is in de meeste gevallen dus geen onderdeel van de kabel- en leidinginformatie die u ontvangt. Wanneer u meer specifieke informatie wenst over een betreffende kabel of leiding adviseren wij u om contact op te nemen met de contactpersoon van de netbeheerder (zie leveringsbrief (LI.pdf).

Het polygoon/gebied wat ik in KLIC-online heb ingetekend wil niet sluiten. Wat nu?

Door dubbel te klikken op de linker muisknop sluit de polygoon automatisch. Tijdens het intekenen zijn de lijnen van de polygoon lichtblauw. Als de polygoon gesloten is worden de lijnen grijs. U kunt nu verder naar de volgende stap.

Hoe kan ik in één keer een groot gebied intekenen?

Een graafmelding heeft een maximale grootte van 500x500 meter. Wilt u in één keer een groter gebied intekenen (met een max. van 5000x5000 meter)? Dan kunt u een tracémelding doen.

Let op: u krijgt niet 1 grote levering, maar deze wordt (door het systeem) opgedeeld in leveringen (deelpolygonen) van 500x500 meter.

Waarom wordt een tracémelding niet altijd efficiënt opgedeeld in deelpolygonen?

Een rekenalgoritme bepaalt de opdeling in deelpolygonen. De berekening van de meest efficiënte opdeling zou heel veel tijd kosten. Daarom is in overleg met de leden van het KLIC-gebruikers overleg (KGO) besloten om het huidige rekenalgoritme te gebruiken voor een snelle opdeling.