KIK top 5 uitvalredenen

De meeste KIK-akten worden op de juiste manier aangeboden, waardoor deze (gedeeltelijk) geautomatiseerd verwerkt kunnen worden. Kan de akte niet (gedeeltelijk) geautomatiseerd verwerkt worden omdat er een fout in staat, dan brengen we voor de inschrijving het normale tarief in rekening. Elke week informeren we notarissen via uitvalrapportages over KIK-akten die we in de voorgaande week niet geautomatiseerd konden verwerken. 

De 5 meest voorkomende uitvalredenen  

Het kadastrale object staat niet of niet helemaal op naam van (een van) de vervreemder(s) in de akte

Deze uitvalreden verschijnt bijvoorbeeld als een naamswijziging van een BV, NV of een stichting niet is ingeschreven bij het Kadaster. Of als gehuwden gezamenlijk het huis verkopen, terwijl het huis op naam van één van de twee staat. Is er sprake van een overleden kadastraal vervreemder en wilt u erfgenamen opnemen in een KIK-akte? Dan moet er ook een verklaring van erfrecht bij het Kadaster zijn ingeschreven. U kunt deze kosteloos inschrijven. Schrijft u een KIK-akte in zonder deze verklaring, dan zal ons systeem een afwijking constateren tussen de comparant(en) en de rechthebbende(n) in onze registratie. De akte wordt dan voor KIK afgekeurd en als reguliere akte tegen het reguliere tarief verwerkt. 

Typering onderpand bevat niet toegestane tekst

Rechtsfeiten mogen niet in het vrije tekstveld bij de omschrijving van het onderpand worden vermeld. Enkele voorbeelden: 

  • een onbekend onverdeeld aandeel is mogelijk met de nieuwe KIK-modellen. 
  • het één tiende onverdeeld aandeel dient als vaste optie 1 en 10 of in de kaartenbak ingevoerd te worden. 
  • een mandeligheid enkel in de vrije tekst benoemen is niet toegestaan. 
  • de tekst 'met de rechten van de erfpachter' dient in het tweede deel van de akte vermeld te worden. 

Wilt u weten hoe u bovenstaande in uw software verwerkt? Neem dan contact op met uw softwareleverancier.

Rechtsfeiten worden in het tweede deel vermeld 

Voorbeelden zijn de vestiging van een erfdienstbaarheid of een kwalitatieve verplichting, het doorhalen van een koopovereenkomst, het leveren of bezwaren van een ander perceel of een rangwisseling. Alle rechtsfeiten die voor de registratie van belang zijn, dienen in het Kadasterdeel van de akte te worden vermeld.

Foutief gebruik postcodeveld 

Bij vermelding van een adres dient (indien gekozen wordt voor een binnenlands adres) de postcode te bestaan uit vier cijfers en twee letters. Deze voorwaarde geldt niet voor een adres in het buitenland. 

Opstalrecht nutsvoorzieningen worden in het tweede deel vermeld 

Het opstalrecht nutsvoorzieningen / zakelijk recht belemmering is niet vermeld in het Kadasterdeel, maar in het tweede deel van de akte. Het is van belang dat het juiste recht in het Kadasterdeel wordt vermeld.