Keuzemogelijkheden modelakten op een rij

Van welke situatie is er sprake? 

Klik op de vraag en u gaat direct naar het antwoord.

Afwijking digitale ondertekening met opsteller equivalentieverklaring (discrepantie)

Vraag

Bij het aanbieden in Web-Elan is niet de sleutel gebruikt van de persoon die de equivalentieverklaring heeft opgesteld. Hierdoor wijkt de digitale ondertekening af. Hoe kan ik dit verbeteren?

Antwoord

U kunt dit verbeteren door een aanvullende akte op te stellen. De Modelakte Registerverklaring discrepantie handtekeningen geeft beknopt weer hoe u een akte van aanvulling kunt opstellen waarbij de digitale ondertekening afwijkt.

Schrijffout herstellen

Vraag

Na de inschrijving van de akte in de Basisregistratie Kadaster blijkt dat er een schrijffout gemaakt is. Hoe kan ik dit verbeteren?

Antwoord

U kunt dit verbeteren met de Modelakte PV Clerical error inschrijving. Dit is een notariële verklaring waarmee een schrijffout zonder medewerking van partijen kan worden hersteld. Door de verbetering mag de akte of verklaring geen andere inhoud krijgen.

Juridische werkelijkheid sluit niet aan bij ingeschreven akte

Vraag

Na de inschrijving van de akte in de Basisregistratie Kadaster blijkt dat bepaalde feiten onjuist zijn. Hoe kan ik dit verbeteren?

Antwoord

Partijen uit de oorspronkelijke akte, of een of meer vertegenwoordigers, geven in de Modelakte partij-rectificatie aan wat er precies fout is gegaan en wat de juiste situatie is.

Essentiële informatie ontbreekt

Vraag

Na de inschrijving van de akte in de Basisregistratie Kadaster blijkt dat aanvullende informatie noodzakelijk is. Hoe kan ik dit aanpassen?

Antwoord

De notaris biedt het originele stuk aan met daarin een aanvulling van de ontbrekende informatie. In de Modelakte van aanvulling verklaart de notaris wat er aangevuld is.

Afschrift akte van levering geweigerd en hypotheek wel ingeschreven

Vraag

Welk model kunt u gebruiken nadat de akte van levering opnieuw is aangeboden en ingeschreven om de hypotheek te bekrachtigen?

Antwoord

Een verklaring kan worden ingeschreven via de Modelakte bekrachtiging hypotheek.