Kavelruil op recreatiepark Resort Haamstede

60 vakantiehuizen op de schop

Op het Landal Resort Haamstede stonden ongeveer 60 vakantiehuizen, type rijtjeshuis, uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Anno nu hebben de eigenaren behoefte aan vrijstaande vakantiehuizen met privacy en eigentijds comfort. Deze wensen konden alleen in vervulling gaan wanneer iedereen tegelijkertijd meedeed aan de ontwikkeling van het terrein.

Vrijwillige kavelruil met 40 eigenaren

De ontwikkeling die plaatsvond, was een stedelijke herverkaveling volgens de basisprincipes: de oude kavels werden vervangen door nieuwe en al het bestaande eigendom werd samengebracht en opnieuw verdeeld. Dit leidde tot een vrijwillige kavelruil met 40 eigenaren.

Gedegen aanpak met ontwikkelingsbedrijf en coöperatie van eigenaren

Belangrijke motor was de gedegen aanpak met een tijdelijk ontwikkelingsbedrijf én een coöperatie van eigenaren. Aan eigenaren die geen belangstelling hadden voor de herontwikkeling, werd de tijd gegeven om hun eigendom aan het ontwikkelingsbedrijf te verkopen. Eigenaren die wilden blijven, namen deel in de coöperatie.

Bank werkt mee: nieuwe hypotheken niet nodig

De collectiviteit van de aanpak van de bouw gaf de banken voldoende vertrouwen om aan deze herontwikkeling mee te werken. In de kavelruilovereenkomst zijn, met toestemming van de banken, de hypotheken van de oude vakantiewoningen “overgehangen” naar de nieuwe woningen. Hierdoor was het voor de eigenaren niet nodig om een nieuwe hypotheek af te sluiten.

Rol van het Kadaster

Het Kadaster heeft zowel de coöperatie als de notaris ondersteund om tot een goede akte van ruiling te komen en een nieuwe kadastrale indeling van het gebied.