Releasebericht LV WOZ ETO 24 april 2020

Releasebericht LV WOZ ETO 24 april 2020

Nieuwe versie koppelvlak LV WOZ ETO 3.12 (20200210)

Op 24 januari 2020 is in de klankbordgroep berichtenverkeer (KBV) besloten dat we koppelvlak 3.13 niet meer gebruiken. Enkele onderdelen van koppelvlak 3.13 zijn opgenomen in de nieuwste versie van koppelvlak 3.12. Tot voor kort gebruikten we voor de LV WOZ een oude versie van koppelvlak 3.12 versie: 20150703. 

Versie: 20200210 van koppelvlak 3.12 staat inmiddels op de Externe TestOmgeving (ETO). Softwareleveranciers kunnen het vernieuwde koppelvlak daar testen alvorens we dit uitrollen op de productie omgeving. 
De XSD’s behorende bij het koppelvlak staan op gemmaonline.

Wat betekenen deze veranderingen voor u?

Aangezien de koppelvlak versies backwards-compatible zijn, hoeft u niets te doen. Wij hebben softwareleveranciers geadviseerd om op de ETO omgeving zowel de mutatieverwerking bronhouders te testen als de Bevragingen. 

Nieuwe mogelijkheden bevragen WOZ-objecten

Het is nu mogelijk om op de ETO WOZ-objecten te bevragen op basis van de verantwoordelijke gemeente of het waterschap. Voorheen kon een complete gemeente alleen aangevraagd worden door een range van WOZ-objectnummers op te geven (vanaf, tot/en met). In verband met gemeentelijke herindelingen werkt deze selectiemethode niet altijd goed. Een WOZ-objectnummer wordt immers niet aangepast bij een gemeentelijke herindeling of grenswijziging.

Update productieomgeving volgt

Wij rollen deze update zo snel mogelijk uit op de productieomgeving. Als dat het geval is, informeren wij u hierover.  

Nieuwe sorteringen voor Massale Bevraging

Het vernieuwde koppelvlak heeft voor Massale Bevraging de volgende nieuwe sorteringen mogelijk gemaakt:

Entiteit Sortering Selectie Volgorde in antwoord
 • Entiteit: WOZ, Sortering: 27, Selectie: verantwoordelijkeGemeente, Volgorde in antwoord: Gemeentecode
 • Entiteit: WOZ, Sortering: 28, Selectie: ligtInWaterschap, Volgorde in antwoord: Waterschapscode
 • Entiteit: WRD, Sortering: 5, Selectie: verantwoordelijkeGemeente - waardepeildatum,  
  Volgorde in antwoord: Gemeentecode, waardepeildatum (DESC), ingangsdatumWaarde (DESC)
 • Entiteit: WRD, Sortering: 6, Selectie: ligtInWaterschap -waardepeildatum,
  Volgorde in antwoord:
  Waterschapscode, waardepeildatum (DESC), ingangsdatumWaarde (DESC)
 • Entiteit: SWO, Sortering: 7, Selectie: verantwoordelijkeGemeente, Volgorde in antwoord:Gemeentecode
 • Entiteit: SWO, Sortering: 8, Selectie: ligtInWaterschap, Volgorde in antwoord: Waterschapscode