Releasebericht LV WOZ 30 juli 2019

Releasebericht LV WOZ 30 juli 2019

30 juli 2019 - Verbeteringen Massale Bevraging

30 juli 2019 - Verbeteringen Massale Bevraging

Bij bevragingen op identificatie van de belanghebbende (technisch: bsVesNummerOfId) zijn er om beveiligingsredenen nieuwe beperkingen van toepassing:

  • De identificatie mag alleen 9, 12 of 17 cijfers hebben. Voorloopnullen zijn toegestaan (en soms nodig), andere lengtes zijn niet meer toegestaan.
  • Bevragen van 000000000, 000000000000 of 00000000000000000 is niet meer mogelijk
  • Identificaties van Ander natuurlijk persoon en Ander niet-natuurlijk persoon (beide 17 cijfers) moeten met de 4-cijferige gemeentecode beginnen. Bevragingen van subjecten waar de identificatie begint met 0000 in plaats van de gemeentecode worden afgekeurd.
  • Bij bevraging van een groep gegevens (technisch: vanaf / totEnMet) moet het aantal cijfers voor bsVesNummerOfId in vanaf identiek zijn aan het aantal cijfers in totEnMet

Deze nieuwe beperkingen gelden voor alle bevragingsproducten: Individuele Bevraging, Massale Bevraging en BevragingApp in Mijn Kadaster (belanghebbende ID).

De bovengenoemde aanpassingen hebben tot gevolg dat er een aantal onjuiste subjecten niet meer rechtstreeks opvraagbaar zijn met de Bevragingsproducten. We zullen de getroffen bronhouders hiervan op de hoogte stellen, zodat ze deze subjecten kunnen corrigeren.