Releasebericht LV WOZ 17 september 2019

Releasebericht LV WOZ 17 september 2019

In de LV WOZ is de foutmelding StUF058 is verbeterd. Ook een bug in het automatisch synchronisatieverzoek is verholpen. Lees hier hoe we dit opgelost hebben.

Aanpassing foutmelding StUF058

Wat ging er fout?

Werd in een mutatiebericht geprobeerd een wijziging door te voeren op een relatie, dan kon het zijn dat er een foutbericht StUF058 ‘Was met entiteittype x kan niet gevonden worden’ volgde.

Deze foutmelding werd in enkele gevallen veroorzaakt het wijzigen van relatiegegevens waarvoor de datum <eindRelatie: jjjjmmdd> al was ingevuld.

Nieuwe foutmelding

Vanaf nu ziet u in dit geval de volgende foutmelding:

Foutmelding: StUF055

Omschrijving: Te muteren relatie niet gevonden
Details: Het is niet toegestaan om te wijzigen, omdat de relatie is beëindigd (<entiteittype: betreffende relatie>; <beginGeldigheid: jjjjmmdd>; <beginRelatie: jjjjmmdd>; <eindRelatie: jjjjmmdd>.

Bied het bericht opnieuw aan bij eerdere algemene foutmelding

Hebt u eerder een melding ‘StUF058 - Was met entiteittype x kan niet gevonden worden’ ontvangen dan kunt u uw bericht opnieuw aanbieden om de vernieuwde foutmelding te ontvangen.

Verbetering automatisch synchronisatieverzoek

Wat ging er fout?

Door een bug in de mutatieverwerking van de LV WOZ konden automatische synchronisatieverzoeken worden verstuurd waarin de sleutelgegevens niet waren ingevuld. Hierdoor kon het synchronisatieverzoek niet verwerkt worden door de ontvanger.

Verbetering

Het controleproces is uitgebreid waardoor het synchronisatieverzoek nu verzonden wordt met de juiste sleutelgegevens.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Klantenservice WOZ.