Kadaster RSS Feeds WOZ nieuws

Nieuw convenant WOZ-ICT standaarden

Een nieuw WOZ-convenant is vrijdagochtend door 34 partijen ondertekend.

LV WOZ aangesloten op Digilevering

Met een aansluiting op WOZ Digilevering ontvangt u automatisch mutaties die door bronhouders aangeboden worden aan de LV WOZ.

Het Kadaster en de VNG nemen taken over van Dataland

DataLand, het gemeentelijk samenwerkingsverband dat zich richt op geo-, WOZ- en vastgoedinformatie, hevelt de meeste objectinformatiediensten over naar het Kadaster.

Op weg naar betere kwaliteit gegevens in de LV WOZ

Nu alle gemeenten zijn aangesloten op de LV WOZ gaan we werken aan de kwaliteitsverbetering van de gegevens. Om dit bereiken werken we aan betere validatie.

Tarieven per 1 januari 2019

Het Kadaster wijzigt per 1 januari 2019 zijn tarieven. Het gaat hierbij om een algemene inflatiecorrectie van 2%. Daarnaast verhogen en verlagen we een aantal specifieke tarieven.