Het Kadaster en de VNG nemen taken over van Dataland

Terug

Het Kadaster en de VNG nemen taken over van Dataland

Het Kadaster en de VNG nemen taken over van Dataland

DataLand, het gemeentelijk samenwerkingsverband dat zich richt op geo-, WOZ- en vastgoedinformatie, hevelt de meeste objectinformatiediensten over naar het Kadaster. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) neemt de opleidingsactiviteiten en het secretariaat van het Gemeentelijk Geo-Beraad over.

Aanleiding voor DataLand om aansluiting te zoeken met het Kadaster, zijn de grootschalige ontwikkelingen binnen het gemeentelijk werkveld. Zoals de ontwikkeling en beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), de opkomst van Common Ground en de doorontwikkeling naar een samenhangende objectenregistratie. 

Logische stap

Volgens Pieter van Teeffelen, directeur van DataLand, vragen dat soort ontwikkelingen om een steeds grotere organisatorische inzet. ‘De ontwikkelingen in gemeenteland gaan nu zo snel dat wij erg behoefte hadden aan een grote broer, een sterke partner waar de kernactiviteit van DataLand, de knooppuntfunctie van geo/vastgoedgegevens voor de gemeente, kan worden geborgd. Die sterke partner hebben we gevonden in het Kadaster.  'Als uitvoeringsorganisatie binnen het geo-domein en gelet op de centrale positie van het Kadaster in de ontwikkeling van het DSO, is voor beide partijen een intensieve samenwerking een logische stap’, aldus Van Teeffelen. 

Half april wordt de samenwerking tussen DataLand en het Kadaster bekrachtigd. De organisaties nemen tweeëneenhalf jaar de tijd voor de transitie.

Volledig nieuwsbericht

Lees het volledige bericht op binnenlandsbestuur.nl.