Kadaster RSS Feeds WOZ nieuws

Nieuw convenant WOZ-ICT standaarden

Een nieuw WOZ-convenant is vrijdagochtend door 34 partijen ondertekend.

LV WOZ aangesloten op Digilevering

Met een aansluiting op WOZ Digilevering ontvangt u automatisch mutaties die door bronhouders aangeboden worden aan de LV WOZ.

Het Kadaster en de VNG nemen taken over van Dataland

DataLand, het gemeentelijk samenwerkingsverband dat zich richt op geo-, WOZ- en vastgoedinformatie, hevelt de meeste objectinformatiediensten over naar het Kadaster.

Tarieven per 1 januari 2019

Het Kadaster wijzigt per 1 januari 2019 zijn tarieven. Het gaat hierbij om een algemene inflatiecorrectie van 2%. Daarnaast verhogen en verlagen we een aantal specifieke tarieven.