Kadaster RSS Feeds WOZ nieuws

Geef uw mening over het gebruik van basisregistraties zoals de WOZ

Gebruikt u voor uw werk gegevens uit basisregistraties, zoals de WOZ? Neem dan deel aan het brede gebruikersonderzoek.

Tarieven per 1 januari 2020

Het Kadaster wijzigt per 1 januari 2020 zijn tarieven. Het gaat hierbij om een verhoging van 5% bestaande uit een algemene verhoging van 2% en een verhoging van 3% in verband met de loon- en...

Oktoberinventarisatie LV WOZ door Waarderingskamer

Eind november heeft de Waarderingskamer de resultaten gedeeld van de Oktoberinventarisatie voor de LV WOZ. De resultaten zijn per e-mail verstuurd aan de bronhouders van de LV WOZ.

Nieuw convenant WOZ-ICT standaarden

Een nieuw WOZ-convenant is vrijdagochtend door 34 partijen ondertekend.

LV WOZ aangesloten op Digilevering

Met een aansluiting op WOZ Digilevering ontvangt u automatisch mutaties die door bronhouders aangeboden worden aan de LV WOZ.

Het Kadaster en de VNG nemen taken over van Dataland

DataLand, het gemeentelijk samenwerkingsverband dat zich richt op geo-, WOZ- en vastgoedinformatie, hevelt de meeste objectinformatiediensten over naar het Kadaster.