Kadaster RSS Feeds WKPB (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken)

Wkpb-werksessies voor gemeenten

In 2020 komt voor het beheren van publiekrechtelijke beperkingen een centrale webapplicatie. Wij nodigen alle gemeenten uit voor een werksessie om zich voor te bereiden op deze verandering.

Voortgangsmonitor overgang LV Wkpb naar BRK beschikbaar

Om de voortgang van het overzetten van data uit de LV Wkpb naar de Basisregistratie Kadaster (BRK) inzichtelijk te maken, staat er nu een voortgangsmonitor online.

Kwaliteitsdashboard LV Wkpb uitgebreid en verbeterd

Het kwaliteitsdashboard voor de Landelijke Voorziening Wkpb (LV Wkpb) is verbeterd en uitgebreid.

Stappenplan Beter Kenbaar Stap 2 vanaf nu beschikbaar

Stappenplan 2 Vernieuwing Wkpb is beschikbaar. Dit stappenplan beschrijft welke brondocumenten u tijdens de transitie in de Openbare Registers moet opnemen.

Kwaliteitsdashboard voor de Landelijke Voorziening Wkpb

Gemeenten, bronhouder van de Landelijke Voorziening Wkpb (LV Wkpb) krijgen meer inzicht in de Wkpb met het nieuwe kwaliteitsdashboard.

Nieuwe informatie over gewijzigde Wkpb

Op onze website is vanaf nu nieuwe informatie te vinden over de overgang van de huidige registratie in de Wkpb naar de Basisregistratie Kadaster (BRK).