Kadaster RSS Feeds Nieuws op homepage

Agrarische grondprijs €63.000 per hectare in 1e kwartaal 2019

Voor het 1e kwartaal van 2019 is de gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland uitgekomen op €63.000 per ha. Dat is 3,4% lager dan de prijs van €65.200 in het 4e kwartaal van 2018, maar 3,4% hoger dan de gemiddelde prijs van €60.900 per ha over heel 2018.

De gemiddelde prijs van grasland is in het 1e kwartaal van 2019 met bijna 3% afgenomen tot €58.100 per ha. Ook de gemiddelde prijs van bouwland is in het 1e kwartaal van 2019 lager dan in het 4e kwartaal van 2018: €72.000 per ha tegen €73.800, een afname van ruim 2%.

Dit staat in het 1e kwartaalbericht van 2019 over de agrarische grondmarkt van het Kadaster en Wageningen Economic Research. 

Lees het volledige kwartaalbericht.

Dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied

Het kwartaalbericht agrarische grondmarkt is een gezamenlijk product van Kadaster en Wageningen Economic Research. Het is gebaseerd op de nieuwe dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied. Deze dataset bevat een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van Transactiegegevens, Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Percelen en de Landbouwtelling.

Het kwartaalbericht is gratis beschikbaar op onze website en op de website Wageningen Economic Research. Wilt u het kwartaalbericht per e-mail ontvangen? Vul uw gegevens in op het aanmeldformulier

Meer informatie

Meer informatie over deze en de vorige kwartaalberichten vindt u op de pagina Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt.