Kadaster RSS Feeds KLIC (Kabels en leidingen)

KLIC Productplan 2019-2021 staat online

Bent u nieuwsgierig naar de huidige en toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot KLIC? Lees hier meer over in het KLIC Productplan 2019-2021.

Het productplan is een verdere uitwerking van het Meerjarenbeleidsplan 2019-2023 van het Kadaster voor het deelgebied ondergrondse infrastructuur, zoals geregeld is in de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken (WIBON).