Kadaster RSS Feeds KLIC (Kabels en leidingen)

Update KLIC-viewer noodzakelijk

Gebruikers van een Windows desktop variant (5.4.7 of ouder) moeten de KLIC-viewer updaten.

Kadaster KLIC-viewer voor macOS

Sinds 30 juni is versie 5.5.8 van de Kadaster KLIC-viewer beschikbaar voor macOS .

Terugblik informatiebijeenkomst KLIC 26 juni

Op vrijdag 26 juni vond de informatiebijeenkomst KLIC plaats voor serviceproviders, softwareleveranciers, grondroerders en netbeheerders.

Publicatie presentatie technische KLIC informatiebijeenkomst 5 juni 2020

U kunt de presentatie van de technische informatiebijeenkomst KLIC van 5 juni 2020 als zip-bestand downloaden.

Informatiebijeenkomst KLIC vrijdag 26 juni 2020

Op vrijdag 26 juni 2020 organiseert het Kadaster een digitale informatiebijeenkomst KLIC voor serviceproviders, softwareleveranciers, grondroerders en netbeheerders.

Nieuwe datum live-gang Informatiepolygoon functionaliteit

Op verzoek van het KLIC gebruikersoverleg (KGO KLIC) is de live-gang van de Informatiepolygoon verplaatst naar medio september 2020

Publicatie presentatie KLIC informatiebijeenkomst 24 april 2020

De presentatie van de informatiebijeenkomst KLIC van 24 april 2020 is als zip-bestand te downloaden.

Informatiepolygoon functionaliteit nu te testen

De Informatiepolygoon functionaliteit is beschikbaar om te testen. U kunt de Informatiepolygoon opgeven en testen in de KLIC netbeheerder testdienst in Mijn Kadaster.

Testen KvK-nummer nu mogelijk in de KLIC netbeheerder testdienst (NTD)

Vanaf nu kunt u het KvK-nummer opgeven en testen in de KLIC netbeheerder testdienst (NTD) in Mijn Kadaster. U kunt als netbeheerder of serviceprovider deze testen uitvoeren.

Nieuwe versie Beheerdersinformatie Levering (BIL) beschikbaar

U kunt de nieuwe versie van de Beheerdersinformatie Levering (BIL) testen in de Netbeheerder Testdienst (NTD)

Inloggen met eHerkenning op Mijn Kadaster

Vanaf vandaag bieden wij u naast de reguliere inlogmogelijkheid op Mijn Kadaster, ook eHerkenning aan als inlog voor Mijn Kadaster.

Ministerie van EZK vraagt graafsector om extra zorgvuldigheid in verband met COVID-19

Wees extra zorgvuldig bij het graven om graafschades te voorkomen. Dat is de oproep van het Kadaster en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan alle bedrijven en organisaties die...

Nieuwe versie Kadaster KLIC-viewer 5.3.1

Vanaf maandag 2 maart 2020 is de nieuwe versie 5.3.1 van de Kadaster KLIC-viewer beschikbaar.

Dringend verzoek aan netbeheerders

Relevante eigenschappen van het net kunnen ontbreken bij afdrukken KLIC-levering. Dringend verzoek aan netbeheerders om zowel de annotatie- als de maatvoeringslaag aan te blijven leveren.

Nieuwe versie KLIC-viewer beschikbaar vanaf 20 januari

Vanaf maandag 20 januari 2020 is de nieuwe versie van de KLIC viewer beschikbaar. De huidige viewer kunt u nog gebruiken tot en met 29 februari 2020.

Einde overgangsperiode viewers bekend

Vanaf 1 maart 2020 zijn uitsluitend op vector gebaseerde viewers te gebruiken

Publicatie nieuwe voorbeelden levering op KLIC GitHub

Op de KLIC Github zijn op 24 april nieuwe voorbeelden van gebiedsinformatieleveringen (versie 2.2) beschikbaar gesteld.

Tarieven per 1 januari 2020

Het Kadaster wijzigt per 1 januari 2020 zijn tarieven. Het gaat hierbij om een verhoging van 5% bestaande uit een algemene verhoging van 2% en een verhoging van 3% in verband met de loon- en...

Overgangsperiode KLIC-WIN verlengd

De vastgestelde streefdatum van het nieuwe uitwisselingsmodel, 1 november 2019, schuift op. Daarmee verlengt de overgangsperiode voor KLIC-WIN.