Kadaster RSS Feeds KIK-inzage

KIK-inzage niet of beperkt beschikbaar

Op zondag 26 januari 2020 van 09.00 - 11.00 uur is de dienst KIK-inzage niet of beperkt beschikbaar.

Omgevingskaart niet meer via Kadaster-on-line

Vanaf 20 januari is de Omgevingskaart niet meer te bestellen via Kadaster-on-line.

Tarieven per 1 januari 2020

Het Kadaster wijzigt per 1 januari 2020 zijn tarieven. Het gaat hierbij om een verhoging van 5% bestaande uit een algemene verhoging van 2% en een verhoging van 3% in verband met de loon- en...

Hypotheekinformatie limiet op aantal overige betrokken objecten

Vanaf 5 maart 2019 ziet u maximaal 50 overige betrokken objecten op het product Hypotheekinformatie.