Kadaster RSS Feeds KIK-inzage

Akte van fusie Liander nog niet volledig verwerkt.

Door het groot aantal betrokken percelen kan het zijn dat de oude tenaamstelling nog bij de percelen staat aangetekend. Wij proberen de verwerking zo snel mogelijk af te ronden.

Op 6 januari 2017 is om 10:10 uur een akte van fusie aangeboden in het register Hypotheken 4 onder deel 69849 nummer 97. Dit betreft een fusie van Liander Infra West NV en Liander Infra Oost NV en naamswijziging van de laatste vennootschap in Liander Infra NV.

Door het groot aantal betrokken percelen kan het zijn dat de oude tenaamstelling nog bij de percelen staat aangetekend. Wij proberen de verwerking zo snel mogelijk af te ronden.