Kadaster RSS Feeds KIK-inzage

Omgevingskaart niet meer via Kadaster-on-line

Vanaf 20 januari is de Omgevingskaart niet meer te bestellen via Kadaster-on-line.

Tarieven per 1 januari 2020

Het Kadaster wijzigt per 1 januari 2020 zijn tarieven. Het gaat hierbij om een verhoging van 5% bestaande uit een algemene verhoging van 2% en een verhoging van 3% in verband met de loon- en...

Hypotheekinformatie limiet op aantal overige betrokken objecten

Vanaf 5 maart 2019 ziet u maximaal 50 overige betrokken objecten op het product Hypotheekinformatie.