Uitbreiding mutaties BRK Levering

Uitbreiding mutaties BRK Levering

Aanpassing maakt dat onze dienstverlening beter aansluit op de behoefte van onze afnemers.

Momenteel ontvangt u een mutatie van BRK Levering bij een wijziging in de Basisregistratie Kadaster (BRK) of wanneer wij gegevens koppelen met andere basisregistraties. Om onze dienstverlening beter af te stemmen op uw behoefte gaan wij het volgende aanpassen: 

Natuurlijke Personen (NP)

a. Voor natuurlijke personen die geen koppeling met de Basisregistratie Personen (BRP) hebben gaan wij u alle mutaties leveren van de persoonsinformatie. Ook als er geen wijziging in de BRK aan ten grondslag ligt. Deze informatie kunt u alleen van het Kadaster ontvangen en is belangrijk voor de juiste belastingoplegging en andere processen waarvoor u BRK Levering gebruikt.
b. Van natuurlijke personen die wel een koppeling met de BRP hebben leveren wij bij iedere mutatie van het object de meest actuele informatie. Wijzigingen in de persoonsinformatie zoals een verhuizing of overlijden leveren wij niet. Voor gekoppelde personen kunt u deze informatie uit de BRP te halen.

Niet-Natuurlijke Personen (NNP)

a. Als in de BRK de naam, zetel of rechtsvorm door een ingeschreven akte wordt aangepast ontvangt u hier een mutatiebericht van.
b. Voor NNP’s die geen koppeling met het Handelsregister hebben, sturen wij u ook wijzigingen in het bedrijfsadres.
c. Voor NNP’s die wel een koppeling met het Handelsregister kunt u de meest actuele situatie ophalen bij het Handelsregister.