Kadaster RSS Feeds BRK Levering

Wijzigingen IMKAD-waardelijsten BRK Levering

Vanaf 1 januari 2019 gaan de nieuwe IMKAD-waardelijsten in. Inmiddels hebben wij de volledige en actuele versie gepubliceerd.

Gemeentelijke herindelingen per 1 januari

Per 1 januari 2019 treedt er een aantal gemeentelijke herindelingen in werking. Deze herindelingen vinden plaats in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland,...

Actualiteit persoonsgegevens

Het Gebruikersoverleg BRK (Basisregistratie Kadaster) heeft gevraagd om het onderwerp ‘actualiteit persoonsgegevens’ in relatie tot BRK Levering nog een keer onder uw aandacht te brengen. Het doel...

Uitbreiding mutaties BRK Levering

Door een aantal aanpassingen te realiseren, kunnen wij onze dienstverlening beter laten aansluiten op de behoeften van onze afnemers

Snellere verwerking BRK Levering door kleinere bestanden

Binnenkort ontvangt u kleinere mutatiebestanden van ons binnen BRK Levering. Dit zorgt voor een snellere verwerking en minder benodigde opslagruimte bij zowel de klant als het Kadaster. De...

Volledigheidscontrole BRK Levering nu mogelijk

Voor de controle op de volledigheid van de afgenomen data en mutatiebestanden hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd in onze downloadservice.