Terugmeldingen voortaan automatisch doorsturen

Terugmeldingen voortaan automatisch doorsturen

Sinds 30 april kunnen bronhouders terugmeldingen binnen het terugmeldsysteem automatisch naar een andere registratie doorsturen.
Regelmatig komt een terugmelding op een registratie binnen, die eigenlijk voor een andere registratie bedoeld is. Bijvoorbeeld omdat het onjuiste gegeven afkomstig is uit een andere registratie. De terugmelding moet in zo'n geval doorgestuurd worden naar de andere basisregistratie. Dat proces hebben we geautomatiseerd.

Hoe werkt het?

Sinds 30 april kunnen bronhouders terugmeldingen binnen het terugmeldsysteem automatisch naar een andere registratie doorsturen. Bronhouders geven aan om welke registratie het gaat en er wordt direct automatisch een nieuwe terugmelding aangemaakt voor deze registratie. In de toelichting van de nieuwe terugmelding staat de informatie van de oorspronkelijke terugmelding zoals de vorige registratie, het meldingsnummer en de toelichting van de bronhouder. Hierdoor is het duidelijk dat het om een doorgestuurde terugmelding gaat. De oospronkelijke terugmelding blijft nog 2 maanden zichtbaar met de status ‘Doorgestuurd naar andere basisregistratie’. 

BAG, BGT en BRT

Doorsturen is mogelijk naar registraties die bekend zijn binnen het terugmeldsysteem: de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Topografie (BRT). 

Samenhang tussen registraties is belangrijk

Het doorsturen van terugmeldingen naar de juiste basisregistratie helpt om de kwaliteit van basisregistraties te verbeteren. Dit is noodzakelijk, omdat de samenhang tussen registraties steeds belangrijker wordt. Daarnaast is het doorsturen van terugmeldingen door de bronhouder opgenomen als wettelijke plicht bij bijvoorbeeld de BGT.