Onderzoek Algemene Rekenkamer: Kadaster geeft ‘grip op gegevens’

Onderzoek Algemene Rekenkamer: Kadaster geeft ‘grip op gegevens’

Hebben burgers en bedrijven grip op hun eigen geregistreerde gegevens? De Algemene Rekenkamer voerde kort geleden opnieuw een onderzoek ‘Grip op gegevens’ uit. Het vorige stamt uit 2014. Het nieuwe onderzoek noemt 3 goede voorbeelden van toepassingen door het Kadaster.

Voor- en nadelen hergebruik

De Algemene Rekenkamer onderzocht in welke mate burgers en bedrijven grip hebben op hun gegevens, wanneer overheidsorganisaties deze eenmalig inwinnen om vaker te gebruiken. Dit biedt voordelen, maar heeft ook een keerzijde. Het hergebruik kan er namelijk voor zorgen dat burgers en bedrijven het zicht en de grip op hun eigen gegevens verliezen.

Goede voorbeelden

In het onderzoeksrapport worden goede voorbeelden van kwaliteitsmanagement, correctie en terugmelding en hergebruik van gegevens uit basisregistraties door het Kadaster genoemd.

“BAG-kwaliteitsdashboard geeft overzichtelijk inzicht”

Als goed voorbeeld wordt het BAG-kwaliteitsdashboard voor afnemers genoemd (van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen dat het Kadaster beheert). "Dit geeft afnemers en andere betrokkenen overzichtelijk inzicht in de kwaliteit van de BAG." aldus het rapport.

 

Verbeter de kaart: “goed voorbeeld voor correctie en terugmelding”

Ook Verbeter de kaart is, volgens het onderzoek, een goed voorbeeld voor correctie en terugmelding. "Via deze website kan iedereen gemakkelijk verbeteringen of correcties melden voor de kaart van Nederland. Je kunt ook volgen wat er met je melding gebeurt."

PDOK: “gebruiksvriendelijk internetplatform”

Een ander goed voorbeeld, dat vanuit het Kadaster ondersteund wordt, is PDOK, waarbij gegevens hergebruikt worden. "Publieke Dienstverlening Op de Kaart is een gebruiksvriendelijk internetplatform waarop de overheid geografische data uit basisregistraties beschikbaar stelt aan burgers en bedrijven."

Lees meer over het onderzoek op Rekenkamer.nl