Kadaster RSS Feeds BGT service

Release 2.1.0 kwaliteitsdashboard BGT

Release 2.1.0 van het BGT kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.

Op 1 december 2019 is release 2.1.0 van het BGT Kwaliteitsdashboard van kracht. Voor informatie over de inhoud verwijzen wij u naar de pagina releasenotes.

Vragen? 

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie of over het Kwaliteitsdashboard kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT.