Kadaster RSS Feeds BGT

Koppeling Digimelding en Kadaster terugmeldsysteem is live

De koppeling tussen Digimelding en het Kadaster terugmeldsysteem is live. Het is nu mogelijk om via Digimelding terug te melden op de BGT en BRT. Ook de terugmeldingen die via Digimelding gedaan...

Succesvolle samenwerking in verbetertraject Nationaal Wegenbestand

Samen met VNG-realisatie startte het Nationaal Wegenbestand (NWB) in oktober 2019 met het verbetertraject vindbaarheid openbare ruimten om gegevens in de BAG, BGT en het NWB beter op elkaar af te...

Terugmeldingen voortaan automatisch doorsturen

Sinds 30 april kunnen bronhouders terugmeldingen binnen het Kadaster terugmeldsysteem, automatisch naar een andere registratie doorsturen.

Inloggen met eHerkenning op Mijn Kadaster

Vanaf vandaag bieden wij u naast de reguliere inlogmogelijkheid op Mijn Kadaster, ook eHerkenning aan als inlog voor Mijn Kadaster.

Coronavirus: dienstverlening Kadaster gewoon beschikbaar

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft ook het Kadaster de nodige maatregelen getroffen, waarbij wij de richtlijnen van het RIVM opvolgen.

Eerste ervaringen met de Terugmelding API

De nieuwe Terugmelding API is al door enkele partijen in gebruik genomen. Met deze Terugmelding API kunt u mogelijke fouten die u vindt direct melden aan de bronhouders van de BAG, de BRT en de...

Release 202003-01 kwaliteitsdashboard BGT

Release 202003-01 van het BGT kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.

Release 202002-01 kwaliteitsdashboard BGT

Release 202002-01 van het BGT kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.

Release 202001-01 kwaliteitsdashboard BGT

Release 202001-01 van het BGT kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.

Straten en wegen beter vindbaar maken

Belangrijke informatie over de straten en wegen wordt door gemeenten en Rijkswaterstaat samen verder verbeterd. Dat is onder meer belangrijk voor hulpdiensten.

Tarieven per 1 januari 2020

Het Kadaster wijzigt per 1 januari 2020 zijn tarieven. Het gaat hierbij om een verhoging van 5% bestaande uit een algemene verhoging van 2% en een verhoging van 3% in verband met de loon- en...

Aanpassing RSS feeds BGT nieuws

Informatie over nieuwe releases, storingen of onderhoudsberichten wordt voortaan geplaatst op de BGT servicepagina.

Project koppeling Digimelding en Kadaster terugmeldsysteem

In het 1ste kwartaal van 2020 worden Digimelding en het Kadaster terugmeldsysteem aan elkaar gekoppeld. Door deze koppeling wordt het straks mogelijk om via Digimelding op de BGT en BRT terug te...

Onderzoek Algemene Rekenkamer: Kadaster geeft ‘grip op gegevens’

Hebben burgers en bedrijven grip op hun eigen geregistreerde gegevens? De Algemene Rekenkamer voerde kort geleden opnieuw een onderzoek ‘Grip op gegevens’ uit. Het vorige stamt uit 2014. Het nieuwe...

Terugmelding API nu beschikbaar

De nieuwe Terugmelding API is live. Hiermee kunnen vermeende fouten in de BAG, BRT en BGT direct worden gemeld. Ook kan de informatie uit deze meldingen worden opgevraagd.

BGT Kwaliteitsdashboard voor bronhouders

Vanaf woensdag 1 november is het BGT Kwaliteitsdashboard voor bronhouders beschikbaar via Mijn Kadaster.