Kadaster RSS Feeds BGT

Release 2.0.5 kwaliteitsdashboard BGT

Release 2.0.5 van het BGT kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.

Release 2.1.0 kwaliteitsdashboard BGT

Release 2.1.0 van het BGT kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.

Tarieven per 1 januari 2020

Het Kadaster wijzigt per 1 januari 2020 zijn tarieven. Het gaat hierbij om een verhoging van 5% bestaande uit een algemene verhoging van 2% en een verhoging van 3% in verband met de loon- en...

Straten en wegen beter vindbaar maken

Belangrijke informatie over de straten en wegen wordt door gemeenten en Rijkswaterstaat samen verder verbeterd. Dat is onder meer belangrijk voor hulpdiensten.

Onderzoek Algemene Rekenkamer: Kadaster geeft ‘grip op gegevens’

Hebben burgers en bedrijven grip op hun eigen geregistreerde gegevens? De Algemene Rekenkamer voerde kort geleden opnieuw een onderzoek ‘Grip op gegevens’ uit. Het vorige stamt uit 2014. Het nieuwe...

Project koppeling Digimelding en Kadaster terugmeldsysteem

In het 1ste kwartaal van 2020 worden Digimelding en het Kadaster terugmeldsysteem aan elkaar gekoppeld. Door deze koppeling wordt het straks mogelijk om via Digimelding op de BGT en BRT terug te...

Release 2.0 kwaliteitsdashboard BGT

Release 2.0 van het BGT kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.

Terugmelding API nu beschikbaar

De nieuwe Terugmelding API is live. Hiermee kunnen vermeende fouten in de BAG, BRT en BGT direct worden gemeld. Ook kan de informatie uit deze meldingen worden opgevraagd.

Release 3.43.0 - 22 januari 2019

Release 3.43.0 van de Landelijke Voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (LV BGT) is op 22 januari 2019 succesvol uitgerold.

Release 3.46.0 - 12 maart 2019

Release 3.46.0 van de Landelijke Voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (LV BGT) is op 12 maart 2019 succesvol uitgerold.

Release 1.17.1 Kwaliteitsdashboard BGT

Release 1.17.1 van het BGT Kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.

Terugmelding API beschikbaar in acceptatie-omgeving

De terugmelding API is nu beschikbaar in de acceptatie-omgeving om uit te proberen. Via de API wordt het mogelijk om direct een terugmelding te doen op de BGT, BRT, BAG en KLIC (bèta).

Tarieven per 1 januari 2019

Het Kadaster wijzigt per 1 januari 2019 zijn tarieven. Het gaat hierbij om een algemene inflatiecorrectie van 2%. Daarnaast verhogen en verlagen we een aantal specifieke tarieven.

BGT Kwaliteitsdashboard voor bronhouders

Vanaf woensdag 1 november is het BGT Kwaliteitsdashboard voor bronhouders beschikbaar via Mijn Kadaster.