Kadaster RSS Feeds BAG

Testomgeving BAG 2.0 API beschikbaar

De testomgeving voor de vernieuwde BAG API Individuele Bevragingen is beschikbaar. Hiermee is BAG 2.0 data bijna real time op te vragen door een REST JSON API.

Planning BAG 2.0 producten

De nieuwe producten laten iets langer op zich wachten.

Proefbestanden mutatieproducten beschikbaar

De proefbestanden van de mutatieproducten zijn beschikbaar. Afnemers kunnen hiermee de nieuwe applicatie inrichten en testen.

BAG WMS en WFS versie 1.0 per 1 juli 2020 definitief uitgezet

Afnemers krijgen tot 1 juli 2020 de tijd om over te stappen naar BAG WMS en WFS versie 1.1. Daarna kunt u de oude versie van BAG WMS en WFS (versie 1.0) definitief niet meer gebruiken.

Geef uw mening over het gebruik van basisregistraties zoals de BAG

Gebruikt u voor uw werk gegevens uit basisregistraties, zoals de BAG? Neem dan deel aan het brede gebruikersonderzoek.

Geslaagde bijeenkomsten BAG 2.0 Extract

Tijdens bijeenkomsten op 23 en 24 januari zijn afnemers geïnformeerd over het BAG 2.0 Extract.

Straten en wegen beter vindbaar maken

Belangrijke informatie over de straten en wegen wordt door gemeenten en Rijkswaterstaat samen verder verbeterd. Dat is onder meer belangrijk voor hulpdiensten.

Overgang naar BAG 2.0 Extract

Proefbestanden, documentatie en informatiebijeenkomsten kunnen u helpen met de voorbereiding.

Tarieven per 1 januari 2020

Het Kadaster wijzigt per 1 januari 2020 zijn tarieven. Het gaat hierbij om een verhoging van 5% bestaande uit een algemene verhoging van 2% en een verhoging van 3% in verband met de loon- en...

Project koppeling Digimelding en Kadaster terugmeldsysteem

In het 1ste kwartaal van 2020 worden Digimelding en het Kadaster terugmeldsysteem aan elkaar gekoppeld. Door deze koppeling wordt het straks mogelijk om via Digimelding op de BGT en BRT terug te...

Proefbestand BAG Extract 2018 beschikbaar

Vanaf nu is het proefbestand BAG Extract 2018 beschikbaar. Dit is ontwikkeld met de specificaties die vorig jaar november beschikbaar zijn gesteld.

Helft gemeenten aangesloten op BAG 2.0

Na een recordweek begin november heeft nu al de helft van de gemeenten zich aangesloten op BAG 2.0. Deze aansluiting houdt een nieuwe release van de software in.

Maak kennis met Haal Centraal bij API-lab

Meer weten over de API’s op BRP, BRK en BAG? Feedback geven om de bruikbaarheid van de API’s te verbeteren? Kom dan naar het Haal Centraal API-Lab voor ontwikkelaars op dinsdag 10 december.

Onderzoek Algemene Rekenkamer: Kadaster geeft ‘grip op gegevens’

Hebben burgers en bedrijven grip op hun eigen geregistreerde gegevens? De Algemene Rekenkamer voerde kort geleden opnieuw een onderzoek ‘Grip op gegevens’ uit. Het vorige stamt uit 2014. Het nieuwe...

100e gemeente aangesloten op BAG 2.0

Op 1 juli 2018 is de gewijzigde wet BAG in werking getreden. Als een gevolg van de wetswijziging dienen de gemeenten voor 1 januari 2020 de BAG mutaties aan te bieden op de nieuwe BAG 2.0 omgeving....

Alle bouwjaren op interactieve 3D-kaart

De kaart ‘Building ages in the Netherlands’ (bouwjaren in Nederland) toont 3D panden gecategoriseerd op bouwjaar.

Terugmelding API nu beschikbaar

De nieuwe Terugmelding API is live. Hiermee kunnen vermeende fouten in de BAG, BRT en BGT direct worden gemeld. Ook kan de informatie uit deze meldingen worden opgevraagd.

Primeur gemeente Zuidplas: eerste succesvolle aansluiting op BAG 2.0

Gemeente Zuidplas heeft als eerste de technische migratie als onderdeel van het BAG 2.0 traject voltooid.

Kwaliteitskader BAG en Spelregels BAG 2.0 aangepast

Het Kwaliteitskader voor de BAG en de Spelregels voor de overgang naar BAG 2.0 zijn gewijzigd. De wijzigingen gaan in per 1 juli 2019.