Kadaster RSS Feeds BAG

Resultaten driemeting Stelsel van Basisregistraties beschikbaar

Sinds maandag 31 maart zijn de resultaten van de driemeting Stelsel van Basisregistraties door CBS zichtbaar gemaakt in een dashboard

Digitale informatiebijeenkomsten, digitaal vragenuur en webinars over BAG 2.0 Extract en BAG API

Hebt u als afnemer behoefte aan meer informatie over het BAG 2.0 Extract of de vernieuwde BAG API? Wij bieden u 3 manieren om meer informatie in te winnen over deze onderwerpen.

Deadline ENSIA bronhouder-zelfcontroles naar 1 juni verschoven

Bronhouders mogen hun zelfcontrole op basis van het ENSIA verantwoordingsproces indienen voor 1 juni. Dit in verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus. De deadline was 1 mei.

Inloggen met eHerkenning op Mijn Kadaster

Vanaf vandaag bieden wij u naast de reguliere inlogmogelijkheid op Mijn Kadaster, ook eHerkenning aan als inlog voor Mijn Kadaster.

Coronavirus: dienstverlening Kadaster gewoon beschikbaar

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft ook het Kadaster de nodige maatregelen getroffen, waarbij wij de richtlijnen van het RIVM opvolgen.

Eerste ervaringen met de Terugmelding API

De nieuwe Terugmelding API is al door enkele partijen in gebruik genomen. Met deze Terugmelding API kunt u mogelijke fouten die u vindt direct melden aan de bronhouders van de BAG, de BRT en de...

Aanmelden bijeenkomsten BAG op 8 april

Hebt u als afnemer vragen over de overstap naar de nieuwe BAG producten? Of bent u op zoek naar meer informatie? Op woensdag 8 april zijn er in Apeldoorn 2 bijeenkomsten.

Overgang naar BAG 2.0 Extract

Proefbestanden, documentatie en informatiebijeenkomsten kunnen u helpen met de voorbereiding.

Verkaufsbücher en BAG

Onteigende panden op de kaart in tentoonstelling ‘De oorlog die bleef’

Testomgeving BAG 2.0 API beschikbaar

De testomgeving voor de vernieuwde BAG API Individuele Bevragingen is beschikbaar. Hiermee is BAG 2.0 data bijna real time op te vragen door een REST JSON API.

Planning BAG 2.0 producten

De nieuwe producten laten iets langer op zich wachten.

Proefbestanden mutatieproducten beschikbaar

De proefbestanden van de mutatieproducten zijn beschikbaar. Afnemers kunnen hiermee de nieuwe applicatie inrichten en testen.

BAG WMS en WFS versie 1.0 per 1 juli 2020 definitief uitgezet

Afnemers krijgen tot 1 juli 2020 de tijd om over te stappen naar BAG WMS en WFS versie 1.1. Daarna kunt u de oude versie van BAG WMS en WFS (versie 1.0) definitief niet meer gebruiken.

Geslaagde bijeenkomsten BAG 2.0 Extract

Tijdens bijeenkomsten op 23 en 24 januari zijn afnemers geïnformeerd over het BAG 2.0 Extract.

Straten en wegen beter vindbaar maken

Belangrijke informatie over de straten en wegen wordt door gemeenten en Rijkswaterstaat samen verder verbeterd. Dat is onder meer belangrijk voor hulpdiensten.

Tarieven per 1 januari 2020

Het Kadaster wijzigt per 1 januari 2020 zijn tarieven. Het gaat hierbij om een verhoging van 5% bestaande uit een algemene verhoging van 2% en een verhoging van 3% in verband met de loon- en...

Project koppeling Digimelding en Kadaster terugmeldsysteem

In het 1ste kwartaal van 2020 worden Digimelding en het Kadaster terugmeldsysteem aan elkaar gekoppeld. Door deze koppeling wordt het straks mogelijk om via Digimelding op de BGT en BRT terug te...

Proefbestand BAG Extract 2018 beschikbaar

Vanaf nu is het proefbestand BAG Extract 2018 beschikbaar. Dit is ontwikkeld met de specificaties die vorig jaar november beschikbaar zijn gesteld.

Helft gemeenten aangesloten op BAG 2.0

Na een recordweek begin november heeft nu al de helft van de gemeenten zich aangesloten op BAG 2.0. Deze aansluiting houdt een nieuwe release van de software in.