Kadaster QuickScan stedelijk gebied

De QuickScan van het Kadaster: wat kunt u er mee?

Het Kadaster heeft een quick scan die u helpt bij het formuleren van uw gebiedsvisie en het realiseren van binnenstedelijke projecten. 
 
De voordelen van onze QuickScan:
 
Relevante informatie over de stedelijke ontwikkeling die u wilt verwezenlijken in het gebied;
Feitelijk inzicht in de situatie van het gebied, gebaseerd op betrouwbare, objectieve informatie;
Inzicht in locaties waar de meest doelmatige ontwikkelingen mogelijk zijn en waar kansen liggen;
Het onderbouwen van keuzes over oplossingsrichtingen.
 
Vraag direct een offerte aan
 
Wat krijgt u? 
 
Onze QuickScan is maatwerk. In diverse themakaarten geven we weer wat de actuele stand van zaken is in uw gemeente. Samen met u bespreken we welke onderdelen in de scan voor u relevant zijn. Hierbij kunt u denken aan een analyse die informatie geeft over onder andere:
 
overzicht van de grondposities
gebruiksdoelen (onder andere winkelfunctie en woonfunctie)
bouwjaar panden
transacties
grondeigenaren (natuurlijke en niet-natuurlijke personen)
bebouwd en onbebouwd gebied 
leeftijd van eigenaren
rechtsoort van de grondposities
 
Wat kan onze QuickScan nog meer voor u betekenen?
 
Op basis van de informatie uit de QuickScan ontvangt u een bondige toelichting en uitleg. Als het resultaat van de Quick Scan hiertoe aanleiding geeft, is ook een uitgebreidere analyse mogelijk. Hierbij kunt bijvoorbeeld denken aan een verdiepingsgesprek met de belangrijkste partijen in het gebied of een voorstel om aangetroffen quick wins te verzilveren.