Kadaster procesbegeleider bij succesvolle kavelruil Bergeijk

Op verzoek van partners in Bergeijk nam de provincie Noord-Brabant het initiatief voor vrijwillige kavelruil. Vooral de boeren hadden behoefte aan een betere verdeling van hun landbouwgrond. Ook werd gezocht naar ruimte voor een ecologische verbindingszone. Door het ontbreken van een goed onderling vertrouwen tussen de partijen in het gebied was een goede procesbegeleiding hard nodig. Het Kadaster nam het project daarom in 2008 over en ontzorgde de provincie als onafhankelijk en ervaren begeleider. Door extra inzet op de onderlinge relatie kon het project weer verder gaan.

Efficiënt en goedkoop

Het Kadaster heeft het project van begin tot eind begeleid. Door het project op deze centrale manier te sturen, waren er minder overdrachtmomenten. Ook was het mogelijk om als begeleider direct zelf de benodigde experts in te huren. Dit maakte de aanpak efficiënter, sneller en goedkoper dan traditionele kavelruil.

Vertrouwen weer terug

De verkaveling is succesvol afgerond. De grondeigenaren in het gebied ruilden vrijwillig maar liefst 1.000 hectare grond. De gemeente, het waterschap, natuurorganisaties en de boeren zijn tevreden en hebben ervaren dat er naar hen geluisterd is. Het vertrouwen tussen de partijen in het gebied is weer terug.

Efficiënt en veilig boeren

Waar de kavels van boeren in Bergeijk voorheen versnipperd lagen, zijn er nu aaneengesloten percelen. Dat is niet alleen praktischer, maar ook efficiënter. De boeren hoeven nu minder lang en ver met hun tractor de weg op. Dat scheelt in tijd, kosten en milieuvervuiling. Ook de veiligheid is toegenomen door deze vermindering van landbouwverkeer.

Meer ruimte voor natuur

Naast de voordelen voor de agrarische ondernemers, heeft het project bijgedragen aan de aanleg van de ecologische verbindingszone ‘De Goorloop’. Voormalige agrarische percelen hebben plaats gemaakt voor bloemrijke graslanden, vochtige hooilanden en graankruidenpercelen met nieuwe poelen en struiken. Ze dienen als voedsel-, broed- en/of schuilplek voor vogels en andere dieren. De verkaveling is dus ook goed geweest voor de natuur en de belevingswaarde van het gebied. Er zijn nieuwe mogelijkheden voor bijvoorbeeld wandelaars om van het gebied te genieten.

Goede samenwerking

Bij een groot ruilproject is samenwerking tussen alle grondeigenaren en organisaties binnen het gebied erg belangrijk. Zo hadden de kavelruilcoördinatoren een belangrijke rol. Zij kregen het vertrouwen van de grondeigenaren. Ook bezat de gemeente grond die in het ruilproject betrokken kon worden. Als proactief procesbegeleider heeft Het Kadaster alle partijen binnen het project samengebracht en de oplossingen inzichtelijk gemaakt. De provincie was hier erg tevreden over.

“Het was voor ons duidelijk dat het Kadaster dé ruilspecialist is”, aldus Marc van de Ven, projectmanager Ruimte bij de provincie Noord-Brabant. “Zij weten hoe de juiste grond op de juiste plek te krijgen. Zij overzien, samen met de ruilcoördinatoren, de kansen in het gehele gebied.”

Meer informatie?

Neem dan contact op met onze klantenservice via:

Naar de overzichtspagina Landelijke gebiedsontwikkeling