Inschrijven van stukken - op papier

Is het voor u niet mogelijk om uw stukken digitaal aan te leveren? Dan kunt u stukken aanbieden op papier.

De stukken moet u in tweevoud aanleveren. Ook moeten de stukken aan een aantal eisen voldoen. De eisen vindt u op de pagina Vereisten voor inschrijving van stukken op papier.

Voor besluiten genomen door overheden en uitspraken van rechters gelden andere eisen.

Besluiten van overheden en uitspraken van rechters

Besluiten genomen door overheden en uitspraken van een rechter hoeft u niet in tweevoud aan te bieden. In deze gevallen stuurt u het originele ondertekende stuk naar ons toe. De bewaarder van het Kadaster maakt hiervan een kopie. U ontvangt het originele stuk van ons retour.

Voorbeelden van dergelijke besluiten zijn: in het kader van de Wet geluidshinder, Wet op Primair onderwijs (waarbij voormalig schoolgebouwen terugvloeien naar de gemeenten).

De gestelde eisen voor de aanbieding van besluiten in het kader van de Wet geluidshinder kunt u lezen op de pagina Wet geluidhinder aanbieden op papier.

Adresgegevens voor het aanbieden van stukken

Stukken op papier die betrekking hebben op schepen en luchtvaartuigen stuurt u met de post naar het Kadasterkantoor in Rotterdam.

Overige stukken op papier, bijvoorbeeld stukken die betrekking hebben op onderbewindstelling / ondercuratelestelling, stuurt u per post naar het Kadasterkantoor te Arnhem.

U vindt de adressen op de pagina Kadasterkantoren.