Inschrijven van stukken

Het Kadaster houdt in de openbare registers bij welke rechten gelden op registergoederen. Dat is een wettelijke taak. Er kunnen pas rechten ontleend worden aan een onroerende zaak, schip of luchtvaartuig als de bijbehorende stukken zijn ingeschreven. Het gaat om bijvoorbeeld:

  • notariële akten zoals leveringsakten, hypotheekakten en akten van kavelruil
  • beperkende besluiten van waterschappen, gemeenten, provincies en ministeries (Wkpb)
  • gerechtelijke uitspraken (beschikkingen)
  • beslagen van gerechtsdeurwaarders

Ook kunnen stukken worden ingeschreven, waarbij inschrijving niet verplicht is, maar soms wel gewenst. Zoals bijvoorbeeld:

  • verklaringen van erfrecht
  • koopovereenkomsten

Digitaal aanleveren stukken via Web-Elan

Notarissen, advocaten, overheden en gerechts- en belastingdeurwaarders kunnen via Web-ELAN (of een andere daarvoor geschikte applicatie) stukken voor de openbare registers digitaal bij het Kadaster aanleveren. Web-Elan zorgt ervoor dat de stukken gepersonaliseerd en veilig bij het Kadaster binnenkomen. Deze manier van aanlevering is voordeliger en sneller dan het aanbieden van stukken op papier.

Meer informatie over Web-Elan

Vooraf aanleveren bijlagen (in depot)

Voorafgaand aan de digitale inschrijving van een stuk, kunt u bijbehorende bijlagen en/of bewijsstukken bij ons in depot geven. Dit kan extra kosten besparen en bovendien wordt de verwerkingstijd van grote akten aanzienlijk korter. In depotname is mogelijk voor diverse soorten bijlagen.

Meer informatie over het in depot aanbieden van bijlagen

Akten inschrijven met KIK

Bent u notaris? Dan kunt u gebruik maken van KIK (Ketenintegratie Inschrijving Kadaster). Met KIK bespaart u op inschrijvingskosten, worden uw akten sneller verwerkt en is er minder kans op fouten. KIK neemt u veel werk uit handen door (deels) gestandaardiseerde teksten en doordat u de meeste stappen in het inschrijvingsproces automatisch kunt doorlopen. U kunt gebruik maken van KIK-akten.

KIK-akten

Voor het inschrijven van een akte met KIK gaat u naar de pagina KIK-akten. Informatie over hoe u uw stukken voor automatische verwerking aanbiedt vindt u op de pagina KIK-akten.

Naar pagina met algemene informatie over KIK

Aanbieden van stukken en besluiten op papier

Is het voor u niet mogelijk om stukken en besluiten voor de openbare registers digitaal aan te leveren? Dan kunt u uw stukken aanbieden op papier. Meer informatie vindt u op de pagina aanbieden van stukken op papier.

Vragen over het inschrijven van stukken? 

De meest voorkomende vragen en bijbehorende antwoorden vindt u op de pagina Veelgestelde vragen notariaat