Informatie over verzoek tot verbetering (VTV)

Wilt u als notaris graag voorkomen dat aangeboden stukken onnodig vertraging oplopen? En wilt u meer weten over verzoeken tot verbetering (VTV’s) en Attenderingen op Niet Inschrijving (ANI’s)? Die informatie vindt u op deze pagina.

De bewaarder van het Kadaster kan u een verzoek tot verbetering sturen wanneer:

  • een stuk onjuistheden of onvolledigheden bevat
  • er gegevens ontbreken in een stuk, waardoor het stuk niet of niet geheel kan worden verwerkt in onze registratie

Een Attendering op Niet Inschrijving ontvangt u van de bewaarder als het ter inschrijving aangeboden stuk niet  wordt ingeschreven in de openbare registers. Reden hiervoor is dat het stuk niet aan de inschrijvingsvereisten voldoet.

Vragen en antwoorden over VTV's en ANI's

Meer informatie over VTV's en ANI's vindt u in deze vragen en antwoorden.

 

Meest voorkomende VTV's

Wij hebben de meest voorkomende redenen waarvoor VTV's worden verzonden voor u op een rij gezet. Nieuw toegevoegd aan dit overzicht is de uitleg over het ontbreken van het woonland bij buitenlandse adressen.

 

Meest voorkomende ANI's

Wij hebben de meest voorkomende redenen waarvoor ANI's worden verzonden voor u op een rij gezet.

Informatie over andere redenen voor VTV’s of ANI’S

Er zijn uiteraard nog meer redenen voor VTV’s en ANI’s. Wilt u daar meer over weten? Neem dan contact op met het de Bewaarderstelefoon 088-1832242 of het Meldpunt notariaat.