In depot geven tekeningen bij vaststellen complexaanduiding

Het digitale of papieren verzoek tot vaststelling complexaanduiding en in depotname kunt u doen met het online formulier Verzoek vaststelling complexaanduiding en in depotname.

Dit verzoek tot vaststelling of handhaving complexaanduiding kunt u doen voor de aanvraag van een splitsing, een ondersplitsing, een wijziging of een rectificatie van een splitsing in appartementsrechten.

Digitale bijlagen

Bij een digitale bijlage dient u tenminste 1 week voorafgaand aan de inschrijving van het bijbehorende stuk via Web-ELAN digitaal het formulier  in, samen met één digitaal exemplaar van de bijlage. Ook in  geval de tekening bestaat uit meerdere bladen, dient het geheel in één bestand te worden aangeleverd.

U ontvangt vervolgens van het Kadaster via e-mail een digitaal getekend Bewijs van ontvangst en na in depotname een Bewijs van in depotname met daarop het depotnummer.

Papieren bijlagen

Bij papieren bijlagen dient u tenminste 2 weken voorafgaand aan de inschrijving van het bijbehorende stuk op papier het “Verzoek vaststelling complexaanduiding en in depotname” in, tezamen met één exemplaar van de bijlage(n).

 Het formulier en de bijlage(n) zendt u naar het Depotteam, Postbus 9046, 7300 GH  Apeldoorn.

Het kadaster zorgt ervoor dat deze analoge tekening(en) worden omgezet in een goed raadpleegbaar digitaal bestand. (NB: Daarvoor wordt u wel het geldende tarief in rekening gebracht conform artikel 9 Tarievenregeling Kadaster).

We sturen u het papieren stuk terug, samen met het depotnummer en het Bewijs van indepotname. Als extra service ontvangt u op uw e-mailadres dit Bewijs van indepotname ook als PDF.

In depot geven

Als u het bijbehorende stuk ter inschrijving aanbiedt, hoeft u het in depot gegeven stuk niet meer mee te leveren. Het depotnummer in de akte vermelden en een digitale koppeling leggen met het depotstuk, is voldoende.