IMKAD

IMKAD staat voor “Informatiemodel Kadaster”. Dit informatiemodel beschrijft welke gegevens het Kadaster in de Basisregistratie Kadaster (BRK) beheert. Het geeft inzicht in de kenmerken van de gegevens en hoe ze onderling samenhangen. IMKAD is de standaard voor het uitwisselen van Kadastergegevens.

Welke gegevens van het Kadaster beschrijft IMKAD?

IMKAD beschrijft:

  • de basisgegevens van alle onroerende zaken in Nederland inclusief geometrie
  • de rechten van (rechts)personen op onroerende zaken, zoals het eigendomsrecht en hypotheekrecht.

Van welke informatiemodellen maakt IMKAD gebruik?

De Basisregistratie Kadaster (BRK) is onderdeel is van het stelsel van Basisregistraties, waarover u meer kunt lezen op de website van digitaleoverheid.nl. Daarom maakt IMKAD ook gebruik van de informatiemodellen van registraties in links die u kunt vinden:

  • Via de website van Rijksoverheid.nl over basisregistratie Personen (BRP): persoonsgegevens van Nederlanders in binnen- en buitenland
  • Via de website van de Kamer van Koophandel in het handelsregister (HR): gegevens van alle bedrijven en rechtspersonen in Nederland
  • Op de pagina BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen): alle adressen en gebouwen in Nederland

Voor wie is IMKAD?

IMKAD is bedoeld voor het notariaat, overheden en bedrijfsleven. Met IMKAD hebben zij inzicht in de samenhang en definities van informatie. Deze samenhang en definities zijn de basis van gegevensuitwisseling met Ketenintegratie Inschrijvingen Kadaster, te vinden via de pagina KIK en BRK levering, te vinden via de pagina BRK Levering. Notarissen gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het verwerken van akten.

IMKAD voldoet aan NEN3610

IMKAD is onderdeel van het stelsel van standaarden voor geo-informatie binnen de publieke sector. Geonovum beheert dit stelsel. Alle geo-informatie hierbinnen moet voldoen aan de NEN3610 standaard, waarover u meer kunt lezen op de website van Geonovum. IMKAD voldoet dus aan deze standaard. De NEN3610 standaard en Standaard Uitwisselings Formaat (StUF) zijn voor een belangrijk deel geharmoniseerd. IMKAD bevat dan ook alle structuren die nodig zijn voor StUF uitwisselingsberichten.

Hoe bekijk ik IMKAD?

Bekijk IMKAD in de grafische modelleertaal UML op de website developer.kadaster.nl. Hier kunt u IMKAD downloaden als zip bestand met daarin een verzameling xml schema´s.

Releases van IMKAD

IMKAD 2.3 is de meest recente versie van het Informatiemodel Kadaster. Deze versie is gebaseerd op de nieuwste versie van het interne informatiemodel voor de Basisregistratie Kadaster (BRK). De huidige, en eerder gepubliceerde versies zijn beschikbaar op de schema pagina IMKAD van de website developer.kadaster.nl.

Meer informatie

Hebt u vragen? Laat het ons weten via dit contactformulier.