Groningen en Katwijk krijgen zicht op verstening

De gemeenten Groningen en Katwijk willen wateroverlast beperken door verstening tegen te gaan. Maar hoe krijg je nou zicht op de omvang en ontwikkeling van verstening in je gemeente?

Hoe sterk zijn particuliere tuinen versteend?

Luchtfoto van verstening van straat in Katwijk in 2012“De verharde oppervlakte die de gemeente Groningen zelf in beheer heeft, is goed in kaart te brengen. Maar om te weten hoeveel particuliere verharding er is, moeten we in de tuinen van de mensen gaan kijken.” Dat was de vraag voor Wout Veldstra, senior beleidsadviseur van de gemeente Groningen. Hij vroeg het Kadaster in 2013 de particuliere verharding in beeld te brengen en te vergelijken met de situatie van vijftien jaar geleden.

Situatie 2012

Op de foto de verstening van de Parklaan in Katwijk in 2012 vanuit de lucht bekeken.

 

Analyse luchtfoto’s

Luchtfoto van verstening van straat in Katwijk in 2012Het Kadaster vergeleek luchtfoto’s uit 1998 en 2013. Wat bleek? De verharding in Groningen was in 15 jaar tijd met 4 tot 18 % toegenomen. In 2017 vroeg Binnenlands Bestuur het Kadaster om de verstening van de Parklaan in Katwijk in beeld te brengen.

De hoeveelheid particulier groen was tussen 2012 en 2017 gedaald met bijna 37 %, de verstening met een vrijwel vergelijkbaar percentage gestegen. Met de cijfers hebben de gemeenten houvast gekregen om hun beleid richting te geven. 

Situatie 2017

Op de foto de verstening van de Parklaan in Katwijk in 2017 vanuit de lucht bekeken. 

Automatisch de toe- of afname van vegetatie herkennen 

Door Artificial Intelligence technieken kan het Kadaster op basis van luchtfoto’s zeer nauwkeurig vegetatie herkennen en jaar-op-jaar vergelijkingen maken van de ontwikkeling van groen in tuinen. Met deze unieke jaar-op-jaar analyses krijgen gemeenten zicht op welke wijken vergroenen en welke wijken vergrijzen. Zij  kunnen hier vervolgens gericht beleid op ontwikkelen.

Wateroverlast en hittestress

De bekendste gevolgen van verstening zijn wateroverlast en hittestress. Regenwater moet nu eenmaal de grond in kunnen zakken. Hoe meer verharding, hoe slechter dat gaat en hoe groter de kans dat riolen overbelast raken. Daarnaast houden versteende oppervlakten zonnewarmte vast. Wanneer de stad ’s nachts onvoldoende afkoelt, krijgen inwoners last van ‘hittestress’. Dit zorgt vooral onder ouderen en kwetsbare groepen voor een toename van voortijdige sterfgevallen.

Operatie Steenbreek

Wout Veldstra werkt inmiddels niet meer bij de gemeente Groningen. Hij is nog wel steeds voorzitter van Operatie Steenbreek, een platform dat burgers enthousiasmeert hun tuin te vergroenen. “Landelijk neemt verstening nog steeds toe. Al is de groei van de groene verkoop van de tuinbranche voor het eerst sinds jaren groter dan de groei in de tegels. Misschien het begin van succes?” Maar hij luidt de alarmbel over de gevolgen voor de biodiversiteit: “In de stad zijn we qua aantallen soorten al driekwart van onze ecologie kwijt. Consequentie? De rest vertrekt ook, want die heeft daar niets meer te zoeken. We zijn de natuur aan het vernielen. En de overheid vergeet dat.”

Meer informatie

Heeft u vragen? Wij vertellen u graag meer. Neem contact op met onze collega's van Maatwerk & Advies.