Gemeentelijke herindeling

Een gemeentelijke herindeling heeft soms gevolgen voor de registratie van een perceel bij het Kadaster. Een perceel kan overgaan naar een andere gemeente, vernummerd of gesplitst worden. 

Rol van het Kadaster

Het Kadaster registreert alleen de veranderingen van betrokken percelen. Het heeft geen rol bij het tot stand komen en de uitvoering van gemeentelijk herindelingen.

Meer informatie

Lees meer over gemeentelijke herindelingen op de website van de Rijksoverheid.

Soorten herindelingen