Gebouwen

Basisregistratie Kadaster

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit:

  • de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten
  • de kadastrale kaart. Op deze kaart is de ligging van de kadastrale percelen te zien (inclusief perceelnummer). Ook de grenzen van het rijk, de provincies en de gemeenten staan erop

Lees meer over de BRK

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevatten gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zijn onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouder van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. 

Lees meer over de BAG

Basisregistratie Grootschalige Topografie

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) leidt tot een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd.

Net zoals de andere basisregistraties, wordt de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wettelijk geregeld. 

Lees meer over de BGT

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Het doel van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) is om eenvoudig inzicht te geven in door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. 

Publiekrechtelijke beperkingen zijn door de overheid opgelegde beperkingen die bepalen wat u wel of niet met een stuk grond of gebouw mag doen. Het gaat om bijvoorbeeld:

  • beschermde monumenten
  • beschermde leefomgeving (natuurmonumenten)
  • bodembescherming (verplichting tot registratie van verontreinigde grond)
  • maatregelen nodig voor de landsverdediging
  • eisen die in het kader van de Woningwet worden gesteld, zoals middelen om bepaalde voorzieningen voor een pand af te kunnen dwingen

Lees meer over de Wkpb

Eigendomsinformatie

Eigendomsinformatie bevat actuele informatie uit de openbare registers, zoals:

  • wie de eigenaar of (mede-)gerechtigde is van een perceel waarop een woning staat
  • welke beperkingen er gelden voor het gebruik van het perceel
  • wat de laatste verkoopprijs is

Lees meer over Eigendomsinformatie 

Woningtransacties

Het product Woningtransacties geeft u een overzicht van transacties op de particuliere woningmarkt. U kunt per gebied van uw keuze vanaf 1993 een overzicht opvragen.

Lees meer over Woningtransacties

BAG Viewer

Met de BAG Viewer kunt u via een kaart of luchtfoto inzoomen op alle gebouwen in Nederland. Van de gebouwen kunt u gegevens raadplegen, zoals adres, bouwjaar, oppervlakte en gebruiksdoel.

Lees meer over de BAG Viewer

Referentiepanden

Wilt u de waarde van een woning bepalen? Met Referentiepanden weet u wat vergelijkbare huizen in de omgeving bij hun laatste verkoop hebben opgebracht.

Lees meer over Referentiepanden

Hypothekenscan Nederland particuliere woningmarkt

Met de Hypothekenscan krijgt u inzicht in de ontwikkelingen op de hypotheekmarkt en de belangrijkste hypotheekverstrekkers met een abonnement op de Hypothekenscan Nederland particuliere woningmarkt.

Lees meer over de Hypothekenscan Nederland particuliere woningmarkt

Energielabels

Een energielabel is een officieel certificaat dat informatie geeft over de hoeveelheid energie die bij standaard gebruik van een gebouw nodig is. Een energielabel bevat de energie-index en de energieklasse van een bepaald gebouw op een bepaald adres. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de Energielabelregistratie (aan- en afmeldsysteem) uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lees meer over Energielabels

Is dit niet wat u zoekt? Kijk bij het overzicht van alle productinformatie rondom gebouwen.