Gebiedsontwikkeling: advies en procesbegeleiding

Gebiedsontwikkeling in de planning? Vraag ons om onafhankelijk advies over grondaankoop, kavelruil, herverkaveling of onteigening. Wij stellen uw ruimtelijke doelen centraal, zowel in stedelijk als landelijk gebied. Ook begeleiden wij graag het gebiedsproces.

Onze hulp bij gebiedsontwikkeling is maatwerk. Voor vragen over maatwerkproducten en advies en ondersteuning bij gebiedsinrichting kunt u terecht bij onze klantenservice.

Contactgegevens Klantenservice maatwerk en advies

Gebiedsontwikkeling en beleidsdoelen

Om Nederland vitaal en leefbaar te houden is het nodig dat een gebied meeverandert met de actuele behoeften. Denk aan het aanleggen van een ringweg om verkeersdrukte in de stadskern te verminderen. Of de aanleg van watervoorzieningen om verdroging of wateroverlast te voorkomen. Gebiedsontwikkeling helpt u bepaalde beleidsdoelen te realiseren voor in de stad en op het platteland.

Gebiedsontwikkeling: voorbeelden van beleid

 • landbouw; het verbeteren van de agrarische structuur en daarmee de verkeersveiligheid en economische opbrengst voor agrariërs;
 • water; waterberging of het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water;
 • natuur; de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (NNN);
 • duurzaamheid; toekomstbestendig bouwen en het tegengaan van leegstand;
 • recreatie; de aanleg van fietssnelwegen en wandelroutenetwerken;
 • energie; ruimte zoeken voor duurzame energievoorzieningen, zoals windmolens;
 • infrastructuur; het verminderen van spoorwegovergangen en de aanleg van rondwegen. 

Onze ervaring

Als onafhankelijke organisatie zijn wij een goede partner bij uw vraagstuk in gebiedsontwikkeling. Onze experts zijn ijzersterk in het vinden van creatieve maatwerkoplossingen. Door geo-informatie slim in te zetten en te koppelen aan uw eigen of andere databestanden ontstaan vaak verrassende uitkomsten.

Wij hebben veel ervaring met onder meer;

 • grondaankoop;
 • kavelruil;
 • herverkaveling;
 • onteigening.

Deze ervaring kunnen we inzetten in de verschillende fasen van gebiedsontwikkeling, van idee tot realisatie.

Onze rol

U kunt ons inzetten voor procesbegeleiding van het hele traject of bij de afzonderlijke stappen in het proces, waaronder:

 • het scherp krijgen van de opgave door uw data te koppelen aan onze data, het gebied te analyseren en over het vervolg te adviseren
 • het bij elkaar brengen van partijen, zoals bijvoorbeeld door het organiseren van een planatelier
 • het ondersteunen van plan tot aktepassering
 • als alle andere mogelijkheden verkend zijn, het faciliteren van onteigening

Verschillende manieren en niveaus

Gebiedsontwikkeling kan op verschillende manieren en niveaus van inspraak worden uitgevoerd:

 • gebiedsontwikkeling 1.0: de overheid is in de lead en zoekt draagvlak in het gebied
 • gebiedsontwikkeling 2.0: samen met gebiedspartners een plan ontwikkelen
 • gebiedsontwikkeling 3.0: de partners in het gebied nemen zelf het initiatief en ontwikkelen het plan

Voorbeeld uit de praktijk 

Lees over 'Verkavelen voor Groei' in Olst-Wesepe (gebiedsontwikkeling 2.0.) 

Meer informatie

Hebt u een vraagstuk waarbij we u kunnen ondersteunen, of wilt u weten of wij u daarbij kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact op met onze Klantenservice maatwerk en advies.