Formulieren

Tip: automatisch kantoorgegevens invullen

Door de optie 'Auto aanvullen' in de internetbrowser op uw pc aan te (laten) zetten, hoeft u niet steeds opnieuw de kantoorgegevens in een formulier in te vullen. Vraag hiervoor eventueel hulp aan uw systeembeheerder.

Inhoudsopgave

U kunt kiezen uit de volgende onderwerpen met daarbij horende formulieren:

KIK

Aanmeldformulieren KIK:

Informatie over de Gebruiksvoorwaarden KIK-inzage vindt up de volgende pagina.

Elektronisch aanleveren

Verzoek tot aanduiding voor registratie

Appartementen

Netwerken

Depotregeling

Splitsen en Verenigen van percelen

Splitsing t.b.v. grenscorrectie

Grensreconstructie

Terugmelden basisregistratie

Mijn Kadaster

Klachten en bezwaren

Signaleringsfout melden