Energie en klimaat

Energietransitie en klimaatadaptatie: data en kennis geven houvast bij aanpak

Overgang naar duurzame energie

Wat kunt u doen om de ingrijpende overgang naar duurzame energie goed aan te pakken? Aan de ene kant moeten we zuiniger omgaan met de energie die we hebben. Welke gebouwen moeten we daarvoor energiezuiniger maken? Aan de andere kant moeten we ruimte vrij maken voor een nieuwe energievoorziening. Hoe maak je in een bestaand gebied ruimte voor een windmolenpark en borg je de belangen van alle partijen? 

Aanpassing aan klimaatontwikkeling

Welke aanpassingen zijn er nodig om de gevolgen van klimaatontwikkeling te ondervangen? Daarvoor moet eerst de situatie in beeld worden gebracht. Bijvoorbeeld: waar kan het water van hoosbuien heen als er steeds meer stoeptegels zijn? 

Praktijkvoorbeelden

U ziet wie al gebruik maakte van onze kennis en gegevens voor inzicht in, en de aanpak van energietransitie en klimaatadaptatie in drie praktijkvoorbeelden. 

Gemeente Goeree: duurzame gebiedsontwikkeling

Goeree-Overflakkee slaagde erin meerdere duurzame doelen te realiseren binnen een gebied van 500 hectare. Een sterkere agrarische structuur, ruimte voor nieuwe natuur, meer mogelijkheden voor recreatie, het realiseren van energie-neutraal wonen. En het vrijmaken van een locatie voor windmolens. Dat deed deze gemeente door grondgebruik en eigendom anders in te richten. Wij zorgden voor onafhankelijk advies en procesbegeleiding voor alle partijen.

Lees meer op de pagina met praktijkvoorbeeld gemeente Goeree-Overflakkee

Overijssel: zicht op energiezuinige woningen

De provincie Overijssel heeft als duurzaamheidsdoelstelling dat 45% van de particuliere woningvoorraad in 2020 minimaal over een energielabel B beschikt. In 2030 moet 90% energielabel B hebben. Als startpunt wilde de provincie weten: hoe staan we er eigenlijk voor? Wij brachten de stand van energielabels in beeld.

Lees meer op de pagina met praktijkvoorbeeld provincie Overijssel

Groningen en Katwijk: verstening in beeld

De gemeenten Groningen en Katwijk willen samen met hun burgers manieren verzinnen om wateroverlast te beperken door verstening tegen te gaan. Ze krijgen daarbij ondersteuning van bureau Steenbreek. Maar hoe krijg je nou zicht op de omvang en ontwikkeling van verstening in je gemeente? Wij deden dat door luchtfoto’s te analyseren met behulp van zelflerende software en automatische objectherkenning.

Lees meer op de pagina met praktijkbeeld gemeente Groningen

Meer informatie

Wil u aan de slag? Heeft u vragen? Wij vertellen u graag meer. Neem contact op met onze collega’s van Maatwerk & Advies.