Zorg op de kaart

Lokale bestuurders zijn verantwoordelijk geworden voor het zorgaanbod in de regio. Hoe kan de overheid de bestuurders helpen bij deze nieuwe taak? Het ministerie van VWS en TNO ontwikkelden hiervoor de applicatie ‘Zorg op de Kaart’. Met brondata van het Kadaster.

Het landschap in de zorg is veranderd. Voorheen speelde de overheid een grote rol in de planning van het zorgaanbod. Deze taak ligt nu bij de zorgkantoren, de gemeenten en de lokale democratie. Voor gemeenten een nieuw terrein, want zij moeten nu op lokaal niveau de zorg inkopen. 

‘Zorg op de Kaart’ helpt lokale bestuurders met zorgbeleid

“Hoe kan de overheid de lokale bestuurders behulpzaam zijn in de planning van het zorgaanbod? In een samenleving waarin mensen langer thuis wonen? Dit vergt een andere organisatie van de zorg: meer dichtbij, minder in instellingen.” Een uitdagende vraag voor Victor Lapré, senior beleidsmedewerker van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zijn opdracht was om samen met TNO een model te ontwikkelen om regionale partijen (gemeenten, corporaties, zorginstellingen) van informatie te voorzien. 

Samenwerking VWS, TNO en Kadaster

Voor zijn opdracht zocht Lapré ook gegevens van alle woningen in Nederland, huur, koop en andere gegevens over zorgvastgoed. Die brondata vond hij bij het Kadaster. In 2014 was het Kadaster al gestart met een verkenning: hoe kunnen Kadastergegevens bijdragen aan het oplossen van problematiek in de zorg? Het uiteindelijke resultaat van de samenwerking werd: ‘Zorg op de kaart’, een webapplicatie ontwikkeld door TNO. 

Applicatie ‘Zorg op de Kaart’

De applicatie geeft informatie over vragen als: 

  • Wat is het potentieel aan geschikte woningvoorraad voor ouderen? Is het aanpasbaar voor bijvoorbeeld rollators of een traplift? Is er een lift? Wat zijn de aanpassingskosten?
  • Waar staat het zorgvastgoed, wie is de eigenaar, wat is destijds geïnvesteerd, wat is de waarde nu?
  • Hoe ziet de locatie eruit? Hoe gaat het gebied er demografisch uitzien? Wat is de verwachting als het gaat om zorgbehoefte?  

Lapré: “Zorg op de Kaart is een mooi stuk gereedschap voor regionale beslissers met informatie over zorginvesteringen, allemaal voorzien van gegevens over locatie en spreiding. Zo kunnen lokale bestuurders goede investeringsbeslissingen nemen op het gebied van de zorg. Nu en in de toekomst.”

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website www.zorgopdekaart.nl

Terzake

Dit artikel verscheen ook in het Kadastermagazine Terzake van februari 2016.