Zoeken

667 results

Releasebericht LV WOZ 25 oktober 2019

Voor het product Indirecte (massale) bevraging is het aantal bruikbare tags in de vraagberichten uitgebreid. Ook kunnen organisaties die waterschapsheffingen opleggen vanaf nu gebruikmaken van de tellingenrapportages.
News


Kadasterkantoren

Overzicht met adressen en telefoonnummers van Kadasterkantoren. Bezoek is mogelijk op afspraak. Het klantcontactcenter is bereikbaar op 088-183 22 00.
General


Levensloopbestendig wonen in Borsele

Het Kadaster inventariseerde voor 5 Zeeuwse gemeenten hoe levensloopbestendig het woningbestand is. Borsele gebruikt de inventarisatie bij de uitvoering van het gemeentelijke woonbeleid.
General


Registraties

Registreren zit in onze genen. Het Kadaster is bronhouder van de Basisregistraties Kadaster en Topografie. Ook beheren we 5 registraties van andere organisaties, de zogenoemde landelijke voorzieningen.
General


Project koppeling Digimelding en Kadaster terugmeldsysteem

In het 1ste kwartaal van 2020 worden Digimelding en het Kadaster terugmeldsysteem aan elkaar gekoppeld. Door deze koppeling wordt het straks mogelijk om via Digimelding op de BGT en BRT terug te melden. Ook de terugmeldingen die via Digimelding gedaan worden op de BAG zullen via deze koppeling lopen. Daarom wordt de BAG-catalogus gewijzigd en worden de BGT- en BRT-catalogi toegevoegd aan Digimelding.
News


Erfdienstbaarheden in nieuwbouwproject

Een erfdienstbaarheid vestigen in een nieuwbouwproject is soms lastig als alleen de bouwnummers bekend zijn. Door alleen een bouwnummer te gebruiken of te verwijzen naar buurpercelen of naastgelegen percelen, is het object niet duidelijk genoeg omschreven.
General


Koopwoningen ruim 6% duurder in oktober 2019

Bestaande koopwoningen waren in oktober 6,1% duurder dan in oktober 2018. De prijsstijging is hetzelfde als in september. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.
News


Akte van Splitsing krijgt voorrang

De akten van Splitsing, en eventuele leverings- of hypotheekakten, krijgen vanaf begin september voorrang bij het verwerken in de Basisregistratie Kadaster (BRK).
News