Zoeken

637 results

BRK terugmelden

Eventuele onjuistheden in de Basisregistratie Kadaster (BRK) terugmelden.
General


Werkwijze controle gegevens Handelsregister

Vanaf 1 september stuurt het Kadaster een Verzoek tot Verbetering (VTV) aan de notaris als gegevens van de verkrijgende rechtspersonen in aangeboden akten (Hyp4) afwijken van de gegevens in het Handelsregister.
General


RDinfo

De coördinaten van de punten uit het Rijksdriehoeksstelsel kunt u kosteloos inzien via https://rdinfo.kadaster.nl.
General


Welke aanpak past voor landregistratie in Mozambique?

Mozambique wil 5 miljoen percelen registreren in 5 jaar. Om de inwoners snel zekerheid te bieden over hun land. Paul Saers, geodetisch adviseur bij het Kadaster, vertelt hoe het Kadaster helpt dit voor elkaar te krijgen.
General