Zoeken

729 results

Project koppeling Digimelding en Kadaster terugmeldsysteem

In het 1ste kwartaal van 2020 worden Digimelding en het Kadaster terugmeldsysteem aan elkaar gekoppeld. Door deze koppeling wordt het straks mogelijk om via Digimelding op de BGT en BRT terug te melden. Ook de terugmeldingen die via Digimelding gedaan worden op de BAG zullen via deze koppeling lopen. Daarom wordt de BAG-catalogus gewijzigd en worden de BGT- en BRT-catalogi toegevoegd aan Digimelding.
News


Erfdienstbaarheden in nieuwbouwproject

Een erfdienstbaarheid vestigen in een nieuwbouwproject is soms lastig als alleen de bouwnummers bekend zijn. Door alleen een bouwnummer te gebruiken of te verwijzen naar buurpercelen of naastgelegen percelen, is het object niet duidelijk genoeg omschreven.
General


Koopwoningen ruim 6% duurder in oktober 2019

Bestaande koopwoningen waren in oktober 6,1% duurder dan in oktober 2018. De prijsstijging is hetzelfde als in september. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.
News


Akte van Splitsing krijgt voorrang

De akten van Splitsing, en eventuele leverings- of hypotheekakten, krijgen vanaf begin september voorrang bij het verwerken in de Basisregistratie Kadaster (BRK).
News


Man en paard: herverkaveling of kavelruil

Als je aan de slag wilt met een gebied moet je weten wat van wie is, oftewel man en paard kunnen noemen. Het Kadaster biedt met zijn gegevens inzicht om het gebied in beeld te brengen. 
News


Nieuwsbrief BRK Levering

Met de Nieuwsbrief BRK Levering blijft u op de hoogte van de actuele vastgoedontwikkelingen vanuit de Basisregistratie Kadaster (BRK).
General


Infrastructuur

Voor de aanleg van infrastructuur is ruimte nodig. Het Kadaster adviseert overheden over de beste plekken voor wegen, spoorlijnen, kabels en leidingen.
General