WOZ Indirecte bevraging

Met WOZ Indirecte bevraging (webservice massale bevraging) definieert u het gewenste object en de gewenste attributen in de vorm van een StUF 03.01 vraagbericht. Dit vraagbericht dient u in via Digikoppeling. Ondersteund worden selecties op basis van ligging (gemeente, waterschap, postcodegebieden) of op basis van belanghebbende en aanvullend op waarde peildatum voor waarde.

U ontvangt een StUF antwoordbestand dat wordt geleverd met behulp van Digikoppeling grote berichten, via de afgifteservice (GDS2) van het Kadaster. Een antwoordbestand wordt vrijwel altijd binnen 1 uur geleverd, grotere bestanden hebben een langere levertijd. Bent u niet geautoriseerd dan ontvangt u een foutbericht.
Informatie over de afgifteservice van het Kadaster vindt u op de pagina Schema's onder het kopje 'GDS2'. 

Voor wie bestemd?

Primaire en secundaire afnemers kunnen kosteloos gebruik maken van WOZ Indirecte bevraging. De LV WOZ wordt centraal gefinancierd vanuit de overheid.

Aanmelden

Voor aanmelding voor het product WOZ Indirecte Bevraging gebruikt u het formulier Aanmelden WOZ. In de eerste stap kiest u voor de optie afnemer en vervolgens voor Indirecte Bevraging. Van welke producten en diensten u gebruik mag maken, is vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet Waardering Onroerende Zaken. U vindt het Uitvoeringsbesluit op Overheid.nl

Catalogus

De inhoud van de Basisregistratie WOZ is vastgelegd in een catalogus. Raadpleeg de catalogus Basisregistratie WOZ op de website van de Waarderingskamer.

Koppelvlak Landelijke Voorziening WOZ

Het geïmplementeerde koppelvlak Koppelvlak LV WOZ – versie: 3.12 (20150703) is te downloaden op Gemmaonline.nl.

Releases en wijzigingen van dit koppelvlak publiceren we op onze de pagina Releasenotes LV WOZ